Wickström: Introducera ett elektroniskt kommuninvånarskap

SFP:s vice ordförande, Henrik Wickström, hoppas att man i Finland skulle introducera elektroniskt kommuninvånarskap. Enligt honom kunde det vara ett första steg ifall man vill möjliggöra att människor ska kunna vara skrivna på två orter. Tanken på elektroniska medborgarskap har utvecklats långt i Estland, där man t.o.m. ges möjlighet att erhålla ett elektroniskt medborgarskap, trots att man är ett annat lands medborgare.

-Det finns juridiska problem med ett system där man skulle vara inskriven på två orter. Ett elektroniskt kommuninvånarskap skulle kunna vara ett första steg värt att utredas. Om man kunde vara e-kommuninvånare på orten där man har sitt fritidsboende skulle det underlätta möjligheterna att sköta ärenden gentemot myndigheter och snabbt kunna få relevant information. Samtidigt skulle kommunen få viktigt information som skulle underlätta när servicen utvecklas, säger Wickström. 

Enligt Wickström är det viktigt att man tar vara på de möjligheter det ökade intresset för distansarbetet skapat. Han ser även det här som en möjlighet att också stärka livskraften på landsbygden. Wickström poängterar också att e-kommuninvånarskap kunde lanseras inom ramen för befintlig lagstiftning. 

-Samhället förändras och då människor tillbringar allt längre tid på olika orter måste vi hitta system som stöder det här. I SFP:s kommunalvalsprogram lyfter vi också fram att utreda noggrannare vad dubbelkommuninvånarskap skulle betyda – jag ser e-kommuninvåndare som ett steg i den här riktningen, avslutar Wickström

Bergqvist: Landsbygdsarbetsgrupp efterlyser förenklade regler för småskalig inkvarteringsverksamhet

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder efterlyser i ett pressmeddelande enklare regler i att driva småskalig inkvarteringsverksamhet på landsbygden och i glesbygden. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist, som är SFP:s representant i arbetsgruppen, gläds över detta.

Läs föregående artikel

Henriksson: Vi behöver en konkurrenskraftig företagsbeskattning!

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonade i sitt linjetal på SFP:s partidag att Finland behöver en konkurrenskraftig företagsbeskattning för att klara sig i kampen om internationella etableringar.

Läs följande artikel