Henriksson: Vi måste arbeta mot kvinnovåld varje dag

I dag är det den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Arbetet för att bekämpa våld mot kvinnor måste ändå göras alla dagar om året. Regeringen har flera projekt på gång som förbättrar brottsoffrens ställning, ingriper i våld och ökar jämställdheten.

– Arbetet för att minska våld mot kvinnor är av högsta prioritet för mig. Varje misshandel, varje våldsdåd är ett för mycket. Det är nödvändigt att ingripa ytterst målmedvetet. Våldet behöver få ett slut och offren måste få hjälp, säger SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. 

– Totalreformen av sexualbrottslagstiftningen är ett av de mest omfattande projekten just nu för mig som justitieminister. Vi kommer också att förbättra och stärka lagstiftningen om besöksförbud för att bättre skydda offren. Riksdagen behandlar som bäst ett lagförslag som gör det möjligt att upphäva tvångsäktenskap.

– Jag är också mycket glad över den nationella rapportören om våld mot kvinnor kan inleda sitt arbete vid årsskiftet. 

Exempel på regeringens åtgärder: 

  • Förnyelsen av sexualbrottslagstiftningen
  • Rapportören om våld mot kvinnor
  • Besöksförbud  effektiveras
  • Upphävande av tvångsäktenskap möjliggörs
  • 32 åtgärder för att bekämpa av våld mot kvinnor

SFP:s gruppanförande i stadsfullmäktige 24.11.2021 om förslaget till budget för 2022 och ekonomiplan för 2022-2024

Gruppordförande Björn Månssons gruppanförande i sin helhet.

Läs föregående artikel

SFP och Centern ingår valförbund i Mellersta Nylands välfärdsområde

Svenska folkpartiet och Centern i Nyland ingår valförbund i Mellersta Nylands välfärdsområde inför välfärdsområdesvalet 23.1.2022. Det rör sig om ett så kallat tekniskt valförbund där SFP ställer upp 5 kandidater och Centern 81 kandidater. Full lista är 86 kandidater.

Läs följande artikel