Henriksson vill gallra bort onödig byråkrati

Bör ske med eftertanke

– Det så kallade normtalko, som statsminister Sipilä efterlyser, behövs. Vi bör ha förmåga att se kritiskt på de direktiv som reglerar vårt samhälle och som inverkar på vanliga medborgares vardag, säger Anna-Maja Henriksson (SFP).

I sitt gruppanförande i riksdagen på onsdagen betonade Henriksson att gallringen av normer ska ske med förnuft.

– Ett normtalko är bra, men utan relevant konsekvensanalys, där man tittar på helheten, riskerar det bli ett projekt där individens rättsskydd – kanske av misstag – luckras upp. En sådan avreglering vill vi inte ha. Henriksson efterlyste mindre byråkrati inom byggsektorn, social- och hälsovården och slopad behovsprövning gällande utländsk arbetskraft. Hon framhöll att bra naturskydd bygger på dialog och samförstånd.

­– Tyvärr upplever många markägare i Österbotten NTM-centralen och miljömyndigheterna som motståndare till medborgarna. Om man direkt går till tvångsinlösningar utan att först söka fredning på frivillig väg, handlar det antingen om dålig förvaltning eller oändamålsenliga normer. Däremot underströk Henriksson att avregleringen är på villovägar om en kommun börjar stänga sitt bibliotek, tummar på sin grundservice eller begränsar sin språkliga service.

Malin Brännkärr knyts till Svenska riksdagsgruppen

Svenska riksdagsgruppen stärker sin stab och anställer politices magister, rättsnotarie Malin Brännkärr från Pedersöre som seniorrådgivare. Brännkärr kommer att arbeta med utformningen av oppositionspolitiken. Hon jobbar delvis med SFP:s partikansliLäs mer »

Läs föregående artikel

Torvalds: Rådet står inte för europeiska värden

Europaparlamentet godkände Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI)

Läs följande artikel