Henriksson vill se Lundberg som Nordiska Rådets president

Finlands delegation i Nordiska Rådet beslutade idag onsdag att föreslå Britt Lundberg till Nordiska Rådets president.

Lundberg är ledamot i Ålands lagting och fungerade som talman åren 2011-2015. Hon är ordförande för Mittengruppen i Nordiska Rådet och har även tidigare lång erfarenhet av nordiskt samarbete.

– Jag gläder mig varmt åt att få vara med och föreslå Britt Lundberg till president för Nordiska Rådet. Hon har en gedigen erfarenhet av nordiskt samarbete och har de egenskaper som behövs för att leda Nordiska Rådet på ett framgångsrikt sätt, säger Anna-Maja Henriksson, riksdagsledamot och partiordförande för Svenska folkpartiet samt medlem av Nordiska Rådet.

– Nyskapande tankar som utvecklar och för vidare det nordiska samarbetet är centrala för Nordiska Rådet och jag vet att Britt delar mina tankar om att Nordiska Rådet kan mer än vad som görs idag. Tanken om ett eventuellt nordiskt medborgarskap, som Mittengruppen i Nordiska Rådet lagt fram, är innovativ och ett exempel på en fråga som skulle beröra alla medborgare i Norden och som borde vidareutvecklas.

Finland fungerar som Nordiska Rådets ordförandeland år 2017 och valet av ny president görs på Nordiska Rådets session i Köpenhamn vecka 44. Nordiska Rådet består av parlamentariker från de fem nordiska länderna och de självstyrande områdena Färöarna, Åland och Grönland.

– Ordförandeskapet i Nordiska Rådet roterar traditionellt mellan Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island, men jag tycker att det finns ett mervärde av att även representanter för de självstyrande områdena kan fungera på centrala poster. Det är också mycket viktigt att vi kan visa på enhällighet då vi för fram Lundberg. Att en ålänning skulle bli ordförande för Nordiska Rådet stärker relationerna mellan riket och Åland.

Wallin erbjuder regeringen lösningar

Regeringens sysselsättningspaket uppvisar visserligen ljusglimtar, men lever inte på långt när upp till de förväntningar som regeringen själv skapade för det.

Läs föregående artikel

Unga in på arbetsmarknaden med minijobs

Regeringen Sipilä presenterade sitt förslag på statsbudgeten för år 2017 förra veckan. Förväntningarna om sysselsättningsåtgärderna var höga, men tyvärr blev det platt fall.

Läs följande artikel