Höjda patientavgifter kommer att ha förödande konsekvenser, varnar Henriksson

– Regeringens förslag om att höja kundavgifterna i social- och hälsovården är ansvarslöst och slår hårt mot de som är mest utsatta i vårt samhälle säger SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

För tillfället betalar patienten för högst tre besök hos läkare i en hälsocentral, 20,60  euro per besök, sammanlagt maximalt 61,80 euro per år. Alternativt kan man ha en årsavgift på 41,20 euro som täcker alla läkarbesök på en hälsocentral oberoende av hur många gånger man anlitar läkaren. Nu föreslår regeringen att avgiftsgränsen slopas och kvar blir endast engångsavgiften på 20,60 euro per besök. Det vill säga man betalar hädanefter för varje besök.– Det här slår extremt hårt mot tex pensionärer med mycket låga pensioner och som ofta behöver vård. Ett vårdbesök i månaden skulle på årsnivå betyda 247,2 euro. Regeringen räcker en kall hand till dem som behöver mycket vård. Den här typens förslag för utvecklingen i helt fel riktning, istället för att minska på klyftorna i samhället , ökar man dem medvetet, säger Anna-Maja Henriksson.

Idag klimatstrejkar många av vårt lands ungdomar. De strejkar för att uppmana politiker och företagschefer att börja fatta klimatsmarta beslut.

– Jag lyfter på hatten åt dem och jag vill lyssna på dem, jag är helt säker att vi alla vill lyssna. Och inte bara det, utan vi vill ta våra kloka ungdomars uppmaning på allvar, för att skrida från ord till handling. Klimatuppvärmningen är en av mänsklighetens största utmaningar, säger Anna-Maja Henriksson.

Klimatuppvärmningen måste stanna vid högst 1,5 grader. För att uppnå denna helt nödvändiga målsättning, måste Finland vara tillräckligt ambitiös.  Finland ska år 2035 vara koldioxidneutralt, avslutade Henriksson.

Partiordförande Anna-Maja Henriksson höll ett linjetal på partifullmäktigemöte i Helsingfors idag.

 

Biaudet: En blind byråkrati får inte avgöra Lappvikens öde

Riksdagsledamot och Helsingfors fullmäktigeledamot Eva Biaudet kräver att Lappvikens verksamhet för att främja mentalhälsa ska bevaras.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Nya investeringar i Koverhar hamn ökar trycket på järnvägens elektrifiering

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist gläds över intentionsavtalet mellan Hangö Hamn och hamnoperatören Oy M. Rauanheimo Ab som vill utveckla Koverhar hamn för bulktrafik. 

Läs följande artikel