I ett tvåspråkigt välfärdsområde ska servicen fungera lika bra på finska och svenska

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde har under fullmäktigemötet på tisdag 14.2 lämnat in en motion om att servicen i välfärdsområdet måste fungera på svenska och finska.

Fullmäktigegruppen konstaterar i motionen att det i ett officiellt tvåspråkigt välfärdsområde borde vara en självklarhet att service erbjuds på två språk, men att respons från kunder och personal bevittnar om att service och information getts enbart på ett språk, finska. Som några exempel lyfter fullmäktigegruppen fram besvärshänvisningar som skickats enbart på finska och olika datasystem som endast fungerat på finska.

Fullmäktigegruppen kräver nu att välfärdsområdet vidtar snabba åtgärder för att lösa utmaningarna med bristfällig service på svenska. Man vill att välfärdsområdet ser över sina översättnings- och kommunikationsresurser för att garantera att all information finns tillgängligt på svenska och finska. Man föreslår att en separat kanal där kunder kan ge respons om situationer där servicen inte fungerat på eget modersmål (svenska eller finska) öppnas. Man kräver även att välfärdsområdet påpekar till sina serviceleverantörer att servicen måste fungera på svenska. Ifall brister uppstår bör bristerna leda till vite.

 

Bilaga: Fullmäktigegruppens motion

Granroth siktar in Helsingfors på två mandat – SFP i Helsingfors går till val med full lista

SFP i Helsingfors har nominerat alla 23 kandidater för riksdagsvalet. Kandidatlistan har en bra bredd på representationen och många kompetenta profiler från sina respektive sektorer.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Hobbyverksamheten för barn och unga måste stärkas ytterligare i nästa regeringsprogram

Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist deltog på tisdagen i en paneldiskussion om hobbyverksamhetens betydelse för barn och unga. Panelen ordnades av Finlands Scouter och Partioparlamentaarikot.

Läs följande artikel