Granroth siktar in Helsingfors på två mandat – SFP i Helsingfors går till val med full lista

SFP i Helsingfors har nominerat alla 23 kandidater för riksdagsvalet. Kandidatlistan har en bra bredd på representationen och många kompetenta profiler från sina respektive sektorer.

– Det är viktigt för oss att listan först och främst förkroppsligar värdegrunden för SFP i Helsingfors. Därför började vi tidigt med att arbeta kring vår vision och strategi och därefter inledde vi arbetet med hur vi vill att det här ska representeras i kandidaterna på vår lista. Jag vågar påstå att vi har lyckats bra, säger Granroth, ordförande för SFP i Helsingfors.

Traditionellt sett har man i Helsingfors en viss spridning på synpunkterna kring ekonomi – från socialliberalt till liberalt-borgerligt, medan människovärderingarna helt klart är liberala. Granroth anser att det här är bra eftersom det främjar en diskussionskultur som möjliggör att man hittar nya lösningar och bättre förstår de befintliga utmaningarna.

– Någon med en bakgrund i kulturen kan här ha en helt annan infallsvinkel än någon från till exempel näringslivet. För att möjliggöra utveckling är det viktigt att kunskap och erfarenheter från olika perspektiv möts i dialog. Det lägger en bra grund för smartare beslutsfattande och bättre politik, säger Granroth.  

SFP i Helsingfors har siktat in sig på två mandat och nu börjar kampanjarbetet på allvar. 

– Nästa riksdag har många viktiga uppgifter framför sig. Vi ska få ordning på ekonomin så att vi kan ta hand om vårt välfärdssamhälle, sätta hälsovården och utbildningen i skick, lägga fart på den gröna omställningen och etablera vår plats inom försvarssamarbetet med Nato, säger Granroth. 

– Vår vision är att varje finländare ska kunna känna sig trygg, delaktig och välkommen. Det här är vad vi i SFP jobbar för, avslutar Granroth.

 

SFP i Helsingfors riksdagsvalskandidater: 

Eva Biaudet 

Silja Borgarsdóttir Sandelin 

Henrika Franck 

Simon Granroth 

Oona Hagman 

Anna Hultin Pashley 

Juha Hurme 

Kent Ketomäki 

Morris Liemola 

Phuong Dao 

Emmi Piippo 

Kalle Pusa 

Marcus Rantala 

Otso Reijonen 

Emma Ringbom 

Satu Roberg 

Elina Sagne-Ollikainen 

Alex Seitsamo 

Thomas Selenius 

Jutta Seppinen 

Bertha Simojoki 

Allyana Thomas 

Kristian Wahlbeck 

I ett tvåspråkigt välfärdsområde ska servicen fungera lika bra på finska och svenska

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde har under fullmäktigemötet på tisdag 14.2 lämnat in en motion om att servicen i välfärdsområdet måste fungera på svenska och finska.

Läs följande artikel