Ingo: Nu krävs breda insatser för att få bukt med vargen

i kan inte ha ett samhälle där rovdjur tillåts ses som en naturlig del bland befolkningen.

Under hösten har tiotals vargar rört sig ovanligt nära människor och produktionsdjur längs hela kusten. Vargens ökade närvaro skapar oro bland föräldrar, hundägare och bönder med betande djur.

Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo, som också har en bakgrund som fårproducent, ser den tudelade problematiken med fler vargar i bebyggelse som obehaglig och rent utav skrämmande.

− Att barn inte känner sig trygga att stå och vänta på skolskjutsar och att bönder bävar inför sommaren då djuren måste ut på bete är inte hållbart. Vi kan inte ha ett samhälle där rovdjur tillåts ses som en naturlig del bland befolkningen, säger Ingo.

 Jord- och skogsbruksministeriet har fortfarande i år många obeviljade undantagstillstånd för skadebaserad jakt på varg, samtidigt som jägare och producenter observerar vargar fler än någonsin, men inte anser det vara värt att söka om tillstånd för skadebaserad jakt.

 − Nu behöver vi arbeta på bred front för att få ordning på Finlands vargstam. Kraven som ministeriet ställer för att tillåta vargjakt är höga och behöver ses över. För att vi politiker ska kunna motivera ändringar i kriterierna för skadebaserad jakt behöver jaktklubbar och de drabbade bli bättre på att ansöka om tillstånd. På så sätt kan vi påvisa att vargförekomsten är ett stort problem och därefter återgå till normalläge där vargstammen är begränsad och hålls på avstånd från bebyggelse och våra djur, säger Christoffer Ingo.

Svenska seniorer i Nyland: Varghotet gör att äldre inte vågar gå ut

Känslan av missnöje med lagstiftningen ökar. Och splittringen mellan grupper för och emot vargen blir större.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Det behövs mer satsningar på trafiknätet

Satsningar på infrastruktur är i allra högsta grad också investeringar som gagnar det finländska näringslivet.

Läs följande artikel