Isabella Alén kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Nyland

Isabella Alén från Raseborg ställer upp i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland.

Alén är medlem i Raseborgs stadsfullmäktige och stadsstyrelse, och är även ordförande för SFP i Raseborgs kommunorganisation. Alén arbetar som studiesekreterare vid Yrkeshögskolan Novia och vill lyfta fram frågor som rör utbildning, jämställdhet och äldrevård i sin kampanj.

Alla ska ha rätt till en kvalitativt god och tillräcklig vård oberoende av ålder, språk, ekonomisk ställning och boningsort.

Som kandidat vill jag också jobba för att minska ojämlikhet och framför allt barns och ungas marginalisering. Alla barn ska ha rätt till en god utbildning. Forskning visar att utbildning är den bästa medicinen mot marginalisering.

Henriksson: FPA-taxin måste fungera


SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen och FPA åtgärdar problemen gällande den s.k. FPA-taxin.

Läs föregående artikel

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström föreslår att Finland inför skogskonto-modell


På nyårsdagen drog stormen Aapeli (Alfrida) genom de finska skogarna. Bara på Åland orsakade Aapeli skogsskador som uppskattas omfatta minst 4 års avverkningar. Liknande stormskador drabbar skogsbrukare hårt, då de tvingas hantera och sälja virke i mycket större mängder än planerat. Skogsägarna beskattas sedan normalt för inkomsten enligt kalenderår, trots att ett dyrt och långt arbete med röjning och återplantering återstår i flera år, då lite eller ingen skog kommer kunna avverkas som normalt.

Läs följande artikel