Ålands riksdagsledamot Mats Löfström föreslår att Finland inför skogskonto-modell

På nyårsdagen drog stormen Aapeli (Alfrida) genom de finska skogarna. Bara på Åland orsakade Aapeli skogsskador som uppskattas omfatta minst 4 års avverkningar. Liknande stormskador drabbar skogsbrukare hårt, då de tvingas hantera och sälja virke i mycket större mängder än planerat. Skogsägarna beskattas sedan normalt för inkomsten enligt kalenderår, trots att ett dyrt och långt arbete med röjning och återplantering återstår i flera år, då lite eller ingen skog kommer kunna avverkas som normalt.

Finland har historiskt inte understött skogsägare för stormskador. Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen om ärendet, där han föreslår möjlighet till periodisering av inkomsten för att lindra effekterna efter stormen. Löfström föreslår även att ett skogskonto införs, enligt svensk modell.

– I dagsläget drabbas skogsägarna av stormskador två gånger, först av skadorna och sedan av beskattningen. De skatter som nu betalas för den ofrivilliga inkomsten på virket borde kunna användas till avdrag för kostnader för återplantering, gallring och röjning under de kommande åren, säger Mats Löfström.

Löfström vill också att regeringen skulle införa ett skogskonto, enligt svensk modell, som skulle gynna skogsbruket på sikt. Skogskonton ger skogsägarna möjlighet att spara inkomster över flera år för att använda dem för att bekosta utgifter för plantering och gallring. Inkomsterna beskattas först då uttag görs från skogskontot. I Sverige har skogsbrukare haft tillgång till skogskonton sedan år 1954. Sverige tillåter även större insättningar på skogskonton vid storm-, brand- och insektsskador. Sverige har även understött skogsägare på annat sätt efter stormskador, och införde bl.a. temporära skattereduktioner efter stormen Gudrun år 2005.

– Ett skogskonto skulle underlätta skogsbruket på samma sätt som det nya aktiesparkontot är tänkt att underlätta handel med värdepapper. Det skulle uppmuntra till en aktiv skogsvård och avverkningen av skog, säger Löfström.

Mats Löfström har lyft lösningarna med periodisering och skogskonton med regeringens ansvariga ministrar förra veckan. Idag lämnade han även in ett skriftligt spörsmål för att följa upp ärendet.

– Skogsindustrin är en basnäring som vi måste värna om. Det är inte rimligt att skogsägare ensamma tvingas bära kostnaden för extremväder, säger Löfström.

Isabella Alén kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Nyland

Isabella Alén från Raseborg ställer upp i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland.

Läs föregående artikel

Fred Granberg kandiderar i riksdagsvalet

Svenska folkpartiet i Nyland har nominerat Fred Granberg från Esbo till kandidat i riksdagsvalet. Granberg är fullmäktigeledamot i Esbo, sitter i Esbo tekniska nämnd, är ingenjör till utbildningen och har en bakgrund inom den finländska högteknologiska industrin.

Läs följande artikel