Johan Bardy viceordförande i Kymmenedalens välfärdsområdets nationalspråksnämnd

Kymmenedalens välfärdsområde samlades tisdag 8.3 till sitt första fullmäktigemöte. Det nya välfärdsområdet är tvåspråkigt och där behöver också finnas en nationalspråksnämnd.

Johan Bardy (SFP) från Kotka valdes till nämndens vice ordförande och till medlem Camilla Björkqvist (SFP) från Pyttis.

– Vi bygger nu ett nytt välfärdsområde och en betydande servicehelhet för Kymmenedalens befolkning. Det är viktigt att komma ihåg att det på området bor många svenskspråkiga. Jag hoppas att man tillräckligt uppmärksammar alla invånare och nationalspråken i områdets beslutsfattande och anordnandet av servicen, säger Johan Bardy.

 

Rehn-Kivi invald i Västra Nylands första välfärdsområdesstyrelse

Västra Nylands välfärdsområde påbörjade igår sin första verksamhetsperiod i och med fullmäktigemötet som hölls på Dipoli i Esbo. Veronica Rehn-Kivi, SFP:s riksdagsledamot och stadsstyrelseordförande i Grankulla glädjer sig över sitt inval till det tvåspråkiga välfärdsområdets första styrelsesammansättning.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi : Seniorrådgivningarna borde bli lagstadgade

Riksdagsledamot och medlem i social,- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi, har idag lämnat in en lagmotion om att seniorrådgivningstjänster ska bli lagstadgade tjänster i välfärdsområdena. I lagmotionens motiveringar lyfter Rehn-Kivi upp att man enligt regeringsprogrammet vill utöka information och servicerådgivning och genomföra riktade kontroller av de äldres välmående och stödbehov. Ett av vårdreformens viktigaste mål är att göra vården mera jämlik i hela landet och att satsa mera på förebyggande tjänster. Rehn-Kivi anser därför att seniorrådgivning ska möjliggöras för alla våra äldre medborgare.

Läs följande artikel