Rehn-Kivi invald i Västra Nylands första välfärdsområdesstyrelse

Västra Nylands välfärdsområde påbörjade igår sin första verksamhetsperiod i och med fullmäktigemötet som hölls på Dipoli i Esbo. Veronica Rehn-Kivi, SFP:s riksdagsledamot och stadsstyrelseordförande i Grankulla glädjer sig över sitt inval till det tvåspråkiga välfärdsområdets första styrelsesammansättning.

– Social- och hälsovården samt räddningsverksamheten hör till samhällets grundpelare och vår uppgift är nu att bygga upp en organisation som kan se till att servicen fungerar på bästa möjliga sätt för områdets alla invånare. Vi måste börja se på Västra Nyland som en helhet och garantera en god vård och omsorg i hela området. Det ska inte längre finnas några gränser mellan våra tio kommuner utan servicen ska fungera lika bra oberoende av var du bor eller vilket modersmål du har, säger Rehn-Kivi.

Förvaltningsstadgan är ett av de viktigaste dokumenten för organiseringen av områdets verksamhet. Den lägger grunden för både det politiska och praktiska arbetet som ska utföras. Under behandlingen av stadgan betonade SFP:s fullmäktigegrupp vikten av tjänstemän inom organisationen vars huvudsakliga uppgift är att ansvara för de svenska frågorna. Västra Nylands lagstadgade ansvar att stöda utvecklingen av servicen på svenska i hela landet stärker kravet ytterligare.

– Vi i SFP-gruppen förutsätter att Västra Nylands välfärdsområde är ett levande tvåspråkigt område, där det är en självklarhet att service ska ges på kundens modersmål. Vi vill arbeta för att vårt område är ett positivt exempel för hela Finland. Det här är inget man kan göra med vänstra handen, utan verksamheten behöver både tillräckliga resurser och en gedigen förståelse för den svenskspråkiga vardagen inom vården, säger Rehn-Kivi.

Henriksson: Totalreformen av sexualbrottslagstiftningen stärker kvinnors och flickors rättigheter

Idag på internationella kvinnodagen uppmärksammas kvinnors och flickors rättigheter över hela världen. Sexuellt våld mot kvinnor är ett av de största jämställdhetsproblemen globalt och i Finland.

Läs föregående artikel

Johan Bardy viceordförande i Kymmenedalens välfärdsområdets nationalspråksnämnd

Kymmenedalens välfärdsområde samlades tisdag 8.3 till sitt första fullmäktigemöte. Det nya välfärdsområdet är tvåspråkigt och där behöver också finnas en nationalspråksnämnd.

Läs följande artikel