Johannes Lith ny specialmedarbetare för europaparlamentariker Nils Torvalds

EM, FM. Johannes Lith har bland många kompetenta sökanden valts till ny specialmedarbetare för Nils Torvalds. Lith påbörjar sin anställning i Bryssel 15.1.2021 och kommer bl. a att ha huvudansvaret för kommunikation och presskontakter.

– Jag är glad att vi får en fin förstärkning till vårt team i Bryssel och med Johannes’ EU-kunskap och erfarenhet, kommer vi att klara framtidens utmaningar ännu bättre, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

– Vi har många lagförslag att ta oss an under våren och de flesta rör klimatpolitiken där min roll som koordinator för den liberala gruppen, Renew, är väsentlig. Att bättre kunna kommunicera ut till folk i Finland vad vi håller på med i Bryssel är viktigt, fortsätter Torvalds, som väntar på att det nya normala i Europaparlamentet ska komma igång under våren.

– Det känns spännande att få börja jobba i ett kunnigt team med frågor som berör alla EU-medborgare. Bland de som följt Nils Torvalds’ jobb inom bl.a. klimatpolitiken vet att han är högt ansedd i både Bryssel och Finland. Informationen om EU-parlamentets inflytande på nationell och regionalpolitik når däremot sällan de stora folkmassorna. Det vill jag gärna se förändras, säger Johannes Lith.

Johannes Lith kommer närmast från en tjänst som projektledare för Lapplands förbund i Bryssel och har tidigare jobbat för Kommunförbundet i Bryssel och European Liberal Forum. Till Nils Torvalds stab hör för närvarande Alexander Lång (stf. Ålandsansvarig), Minna Österholm och Elisabet Rantschukoff. 

Biaudet: Solidaritet och mänskliga rättigheter ska vara fokus i reformen av EU:s migrations- och asylpolitik

Stora utskottet tog idag ställning till reformen av EU:s migrations- och asylpolitik. Utrikesutskottet och stora utskottet har särskilt betonat människorättsfrågorna och vikten av rättsskydd när det gäller asylsökande, barn, papperslösa och andra personer i utsatt situation.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Vårdreformen görs med människan i centrum

Regeringen gav i dag det stora lagpaketet om social- och hälsovårdsreformen till riksdagen.

Läs följande artikel