Kari Harju ställer sig till förfogande för SFP i riksdagsvalet

Kari Harju, fullmäktigeledamot i Kronoby och ekonomichef för Kronoby kyrkliga samfällighet, ställer sig till förfogande för Svenska folkpartiet i riksdagsvalet 2019.

 Förutom fokuseringen på den egna regionens välbefinnande kommer Harju att lyfta fram ekonomi, utveckling av stad och glesbyggd samt medmänsklighet i beslutsfattandet som valteman.

– Resurserna i samhället är begränsade och det är viktigt att prioritera rätt, så att de räcker till för utvecklingen av vårt landskap och vårt land. Österbotten är ett nationellt praktexempel, för vi har lyckats kombinera insatser från näringslivet och kommunerna för invånarnas bästa. Jag vill vara med och påverka fördelningen av dessa resurser och sätta de utsatta i samhället i främsta rummet. Dessa frågor avgörs långt i riksdagen, säger Harju.   Kommunorganisationen stöder helhjärtat Kari Harjus  strävan att bygga samhälle också på en större arena. – Kari Harju är en person som har en stor lokal- och regional kännedom i hela Vasa valkrets. Kommunorganisationen i Kronoby är stolt och glad att vi har en så engagerad person som ställer sig till förfogande. Han har kunskap och vilja att föra hela regionen framåt, säger Hans-Erik Lindgren, ordförande för SFP:s kommunorganisation i Kronoby.

– SFP behövs i riksdagen och i regeringen och vi har alla förutsättningar att vinna tillbaka vårt fjärde mandat. Jag anser att vi ska finnas med där besluten fattas, säger Harju.

Henriksson: Arvsskatten borde slopas på sikt

Finland gör klokt i att följa Sveriges och Norges exempel och slopa arvsskatten på sikt. I stället skulle man införa en överlåtelseskatt som betalas när arvet realiseras.

Läs föregående artikel

SFP i Nyland: Stoppa avvecklingen av Borgå sjukhus!

Förra veckan kom beskedet om att de gynekologiska operationerna ska bort från Borgå sjukhus. Avvecklingen av Borgå sjukhus är ett nederlag för hela Östnyland.

Läs följande artikel