Henriksson: Arvsskatten borde slopas på sikt

Finland gör klokt i att följa Sveriges och Norges exempel och slopa arvsskatten på sikt. I stället skulle man införa en överlåtelseskatt som betalas när arvet realiseras.

– Vi vet att vanliga medborgare kan hamna i problem med arvsskatten. Ett rättvisare system är att beskatta först då arvet säljs, säger Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Sverige slopade arvsskatten 2004 och Norge följde efter 2014. SFP har föreslagit som ett första steg att skatten slopas för familjeföretags generationsväxlingar. Det stärker små- och medelstora företags möjligheter att investera och skapa nya arbetsplatser.

– På sikt borde vi ändå slopa skatten helt och hållet för att ersätta den med en skatt på överlåtelser. Undersökningar (PTT, 2014) visar att en övergång inte har särskilda inkomstfördelningseffekter. Det aktuella medborgarinitiativet visar att det är många helt vanliga medborgare som skulle välkomna en förändring, säger Henriksson.

Riksdagen debatterar på torsdag ett medborgarinitiativ med nästan 57 000 underskrifter där man kräver att arvs- och gåvoskatten avskaffas.

Ulla Achrén siktar mot riksdagen

Ulla Achrén, fullmäktigeledamot i Åbo, förvaltningsdirektör vid Åbo Akademi, ställer sig till förfogande för Svenska folkpartiet i riksdagsvalet 2019.

Läs föregående artikel

Kari Harju ställer sig till förfogande för SFP i riksdagsvalet

Kari Harju, fullmäktigeledamot i Kronoby och ekonomichef för Kronoby kyrkliga samfällighet, ställer sig till förfogande för Svenska folkpartiet i riksdagsvalet 2019.

Läs följande artikel