Karita Nynäs fortsätter leda Svenska folkpartiet i Larsmo

Svenska folkpartiet i Larsmo r.f har på sitt årsmöte måndagen den 22.6 återvalt Karita Nynäs till ordförande.

– Att jobba för Larsmobornas bästa är ett av de finaste uppdragen man kan ha. För SFP i Larsmo har detta alltid varit den viktigaste målsättningen, säger Nynäs.

Förberedelserna inför kommunalvalet 2021 är i full gång. Målet är att göra en aktiv kampanj och lyssna på invånarnas åsikter.

– Som tidigare år ser vi till att göra ett lyckat val och fortsätta det goda arbetet som SFP i Larsmo gjort hittills. I tider då samhället möter olika utmaningar i form av Covid-19-krisen samt vårdreformen, behövs det engagerade människor som vill jobba för en bättre framtid, säger Nynäs.

Jan Ray valdes till vice ordförande och Anna Björkskog valdes till sekreterare och kassör. Övriga styrelsemedlemmar är Annette Sandström, Carl-Wilhelm Stenman, Hajrudin Kozic´, Johanna Björkskog, Kurt Nygård och Leif Svenfelt.

Rehn-Kivi: Ett viktigt steg framåt för en humanare äldrevård

Riksdagens social – och hälsovårdsutskott fick igår klart sitt betänkande över lagen om en personaldimensionering på 0,7 vårdare per boende i äldreomsorgens dygnetruntvård. Riksdagsledamot och medlem i social – och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) välkomnar förslaget.

Läs föregående artikel

Wickström:En öppen process kring Raseborgs sjukhus behövs

I april beslöt Helsingfors- och Nylands sjukvårdistrikts (HUS) styrelse att samjouren vid Raseborg sjukhus ska upphöra hösten 2020. Beslutet har väckt mycket kritik, inte minst hos kommunerna i regionen som direkt berörs av beslutet.

Läs följande artikel