Wickström:En öppen process kring Raseborgs sjukhus behövs

I april beslöt Helsingfors- och Nylands sjukvårdistrikts (HUS) styrelse att samjouren vid Raseborg sjukhus ska upphöra hösten 2020. Beslutet har väckt mycket kritik, inte minst hos kommunerna i regionen som direkt berörs av beslutet.

Nu har beredningsarbetet gällande sjukhusets profil gått vidare. SFP:s vice ordförande Henrik Wickström menar att det fortsatta beredningsarbetet måste göras så öppet som möjligt.

En arbetsgrupp bestående av HUS-sakkunniga och de berörda kommuners tjänsteinnehavare har börjat jobba med sjukhusets kommande profil. Enligt Wickström är det viktigt att profileringsarbetet tydligt förankras i kommunernas som berörs. Wickström efterlyser nu en starkare förankring från HUS sida. Det här är viktigt med tanke på invånarnas service säger han.

  Jag hoppas att beredningsprocessen gällande sjukhusets framtida profil är öppen. Det är viktigt att kommunerna som berörs av sjukhuset involveras och hörs innan slutliga beslut görs. Det här är viktigt både när det gäller nivån på servicen samt servicekedjorna. Beslutet som HUS gjorde gällande sjukhuset innehöll inte en klar bild och struktur om hur servicekedjorna för invånarna skulle se ut, säger Wickström.

Wickström poängterar också att de språkliga rättigheterna måste beaktas i processen. Därtill är Wickström orolig för de utmaningar gällande personalsituationen som uppstått. Många har slutat vid sjukhuset efter det ödesdigra beslutet i HUS styrelse.

  Ur personalens perspektiv har den här processen varit väldigt jobbig. Också därför är det viktigt att man för en öppen och demokratisk process kring profileringsarbetet, menar Wickström.

Enligt Wickström skapar även den strama tidtabellen utmaningar.

 – Tidtabellen är ytterst stram vilket skapar ytterligare problem med tanke på hur vi ska kunna skapa fungerande strukturer. Vi talar ändå om en av de viktigaste serviceformerna i vårt välfärdssamhälle, avslutar Wickström.

Karita Nynäs fortsätter leda Svenska folkpartiet i Larsmo

Svenska folkpartiet i Larsmo r.f har på sitt årsmöte måndagen den 22.6 återvalt Karita Nynäs till ordförande.

Läs föregående artikel

Torvalds: Återhämtningsbudgeten ett vägskäl för EU

EU-kommissionen presenterade på onsdagen sitt förslag till budget för 2021.

Läs följande artikel