Keskinen: Nästa regering måste förbinda sig till att främja jämställdheten

SFP i Helsingfors har idag nominerat Lotta Keskinen till kandidat i riksdagsvalet 2019. Lotta Keskinen är Svenska Kvinnoförbundets vice ordförande och medlem i SFP:s partifullmäktige.

Keskinen har en mångsidig arbetserfarenhet och arbetar sedan några år tillbaka i placeringsbranschen. Hon har tidigare arbetat bland annat vid Luckan i Helsingfors med utveckling av stödtjänster för svenskspråkiga unga och som lektor i elevhandledning.

Keskinen vill särskilt driva frågor som främjar jämställdheten i samhället. Likväl är hon mån om att alla människor skall ges möjlighet att få tillträde till arbetsmarknaden och hitta sin plats i livet.

– Högutbildade unga kvinnor lider mest av visstidsanställningar på grund av att arbetsgivarna vill undvika den så kallade babyrisken. I praktiken leder det här till att kvinnornas löneutveckling stagnerar, de har svårare att avancera i arbetslivet och som följd blir pensionen mindre. Genom en familjeledighetsreform skulle vi komma åt att göra både familje- och arbetslivet mer jämställt. Det skulle gynna både barnet och föräldrarna att båda föräldrarna har möjlighet att vara lediga med barnet, säger Keskinen.

Kvinnornas låga pensioner är ett strukturellt problem, som bekymrar Keskinen. I sina förtroendeuppdrag i Johannes församling och Helsingfors kyrkliga samfällighet ser hon det ökande behovet av diakoni. Den fattiga pensionären är i sju fall av tio en kvinna. Keskinen efterlyser mer stöd för pensionärer som är låginkomsttagare samt många långsiktiga åtgärder för att främja jämställdheten för yngre kvinnor och flickor.

– Jämställdheten förverkligas inte av sig själv, utan kräver medvetna satsningar och åtgärder. Främjandet av jämställdheten måste därför vara en målsättning i nästa regeringsprogram. Jag är redo att axla min andel av ansvaret och bidra med mitt kunnande i riksdagens beslutsfattning, säger Keskinen.

Kaarle Hurtig kandiderar i riksdagsvalet


Kaarle Hurtig, företagare och journalist från Vallgård, kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors.

Läs föregående artikel

Torvalds-rapporten sätter riktningen för EU:s bankunion


Europaparlamentets utskott för ekonomi- och valutafrågor godkände idag Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) rapport om den europeiska bankunionen.

Läs följande artikel