Kom med och bygg ditt närsamhälle!

Det är märkliga tider vi lever i. Då avser jag inte enbart coronapandemin som vi alla börjar vara rejält trötta på. Vi lever i de sociala mediernas tidsålder. Det har gett fart åt diverse konspirationsteorier, halvsanningar och direkta lögner på ett sätt som kan få obehagliga konsekvenser om vi inte är på vår vakt. Därför behövs människor i politiken som vill bygga samhället och föra dialog, inte riva ner och skapa splittring. Därför behövs Svenska folkpartiet, du och jag, och därför är också det kommande kommunal­valet viktigt.

Demokratin och rättsstatsprincipen behöver värnas om varje dag. Vi måste komma ihåg att grundstenarna i vårt samhälle, de som vi ofta tar för givna, kan vittra sönder om vi inte står upp för dem. Fria val är inte en självklarhet längre. Det finns nämligen utomstående krafter som gärna rör om i grytan. Det har vi sett i det amerikanska presidentvalet 2016. Vi har sett att sociala medier har användts på ett sällan skådat sätt i samband med Brexit-omröstningen i Storbritannien, för att få människor att rösta för ett utträde ur EU. Man gjorde kampanjer som vädjade till människors känslor och förde fram argument som sedan visade sig vara falska. Nu vet vi hur det gick. Kampanjen lyckades, Brexit är ett faktum och Storbritannien står i en svårare situation än på väldigt länge.

Det som hände i Washington, D.C. då Kapitolium stormades på trettondagen trodde jag ändå aldrig att vi skulle behöva bevittna. Det var ett fruktansvärt övergrepp på den amerikanska demokratin, som samtidigt satte sin prägel på det arv som avgående president Donald Trump lämnade efter sig. President Joe Biden kommer att ha en gigantisk uppgift framför sig att dels ena folket och återskapa förtroendet för institutionerna i USA, jämsides med kampen mot ”fake news” och konspirationsteorier.

Också i Europa, liksom här hemma i Finland, finns bekymmersamma tecken vid horisonten. Vi ser att hatprat ökar på sociala medier. Vi har färska exempel på att politiker och partiers kanslier attackeras. Därför är det också viktigt att sätta ner foten och säga ifrån. Vi ska minnas att vi naturligtvis får ha olika åsikter och att vi behöver debatt för att föra samhället framåt. Men vi ska kunna debattera utan att ta till hatprat eller våld. Ord kan också leda till handlingar. Det är stormningen av Kapitolium, där fem personer dog, ett färskt exempel på.

Därför är det viktigt att vi diskuterar värderingar. För vissa partier förefaller det viktigaste vara att framställa saker och ting så att det framkallar en känsla av orättvisa hos målgruppen. Sen kör man på för att underbygga den känslan och använder sig av en svartvit argumentation. Det kallas populism. Ett färskt exempel på det här är Sannfinländarnas kampanj mot invandringen, där man tog Närpes som exempel och försökte visa hur många invandrare får utkomststöd. Man kom fram till att över 50 % av de som fick utkomststöd i Närpes var invandrare. I själva verket handlar det om ca 20 personer, i en kommun där arbetslösheten är nästan lägst i landet och där antalet invandrare är över 15 % av befolkningen och sysselsättningsgraden är såpass hög som 82 %.

Svenska folkpartiet vill vara det positiva partiet. Vi vill bygga ett samhälle där man tar hänsyn till varandra och där man bygger sin argumentation på fakta. Vi vill inte skapa kaos i världen. Vi utgår från varje människas lika värde. Allas lika rättigheter är också en fråga som vi tar på största allvar. Vi vill ha en jämlik och jämställd skola. Vi vill att barnen och de unga ska få stöd och hjälp då de behöver det. Alla ska ha rätt till ett värdigt liv och man ska få vara med och bestämma när man blir äldre. Det handlar om respekten för individen. Vi är det företagarvänliga partiet, det frisinnade alternativet som tror på individen. Vi vill öka delaktigheten och vi vill att så många som möjligt, med olika bakgrund, ska kunna vara med och påverka och bygga sitt närsamhälle.

Svenska folkpartiet behövs i politiken. Och därför behövs just du i kommunalvalet. Saker och ting sköter sig inte av sig självt. Ännu har du möjlighet att ställa upp, så att vi kan se ett ännu starkare SFP efter kommunalvalet.

Sidospår och räknefel

Under en kort tid på våren kunde man säga att politiken försvann ur politiken. Idag kan man med fog säga att politiken är tillbaka. With a vengeance.

Läs föregående artikel

Heidi Schauman: vi har en handlingskraftig regering

I nuläget har Sanna Marins regering beslutit om sysselsättningsåtgärder med ungefär samma effekt som Juha Sipiläs regering (2015–2019) – det rapporterar Helsingin Sanomat (5.2.2021).  Rapporten som uträkningarna grundar sig på är gjord av Olli Kärkkäinen och Jussi Tervola, forskningschef vid Institutet för Hälsa och Välfärd (THL). Marins regering har beslutat om åtgärder som regeringen uppskattar kommer att få 31 000 till 36 000 nya anställda. Heidi Schauman, chefsekonom för Swedbank i Finland, bedömer att Finlands ekonomiska framtidsutsikter är stabila.

Läs följande artikel