Kretsordförande för SFP i Österbotten ställer inte upp för omval

– Efter fem år i kretsstyrelsen, varav två år som viceordförande och kretsordförande sedan våren 2013, kommer jag inte att kandidera för en fortsättning vid kretsmötet i Närpes den 16 april 2016, meddelar Greger Forsblom.

Åren som kretsordförande har varit mycket givande och inspirerande och jag är tacksam för denna tid. Uppdraget som kretsordförande är tidskrävande och ansvarsfullt. Nu är det rätt tidpunkt för nya krafter att ta vid och fortsätta arbetet med vår politik, våra värderingar och samhällsbygget.

Svenska folkpartiet i Österbotten har idag en stark framtidstro och en stor uppgift. Vår agenda är att stå upp för Finlands tvåspråkighet och det svenska språket. I det framgångsrika Österbotten, landets enda landskap med svensk majoritet, skall SFP fortsätta vara det ansvarstagande partiet.

– Personligen kommer jag att politiskt koncentrera mig på kommunalpolitiken i Pedersöre och ställer mig till förfogande som kandidat i kommunalvalet 2017. Åren som kretsordförande och medlem i SFP: s partistyrelse har gett mig ett stort kontaktnät, kunskap och erfarenhet; vilket jag vill använda för att vara med och utveckla Pedersöre kommun och regionen. Jag utesluter inte en kandidatur i framtida val och tänker främst på kandidatur i eventuellt val av landskapsfullmäktige, säger Forsblom.

Regeringen avvecklar systematiskt de svenska strukturerna

- Hur tänker regeringen se till att medborgarnas språkliga rättigheter tryggas efter tingsrättsreformen? Är också denna reform ett led i Sannfinländarnas plan att totalt avveckla de svenskspråkiga strukturerna i Finland, frågar Anna-Maja Henriksson.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors: Ge papperslösa tillträde till härbärgen

Uttalande från Svenska Folkpartiet i Helsingfors kretsstyrelsemöte 23.2.2016

Läs följande artikel