SFP i Helsingfors: Ge papperslösa tillträde till härbärgen

Uttalande från Svenska Folkpartiet i Helsingfors kretsstyrelsemöte 23.2.2016

 – Det är omänskligt att neka personer härbärge på basis av de inte är helsingforsare då alternativet är övernattning utomhus med risk för att frysa ihjäl. Nuvarande förfarande är grundlagsvidrigt. Staten och Helsingfors stad måste ta sitt ansvar, kräver SFP i Helsingfors kretsordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Under de kallaste dagarna denna vinter har flera papperslösa nekats härbärge för natten eftersom de inte varit helsingforsare. SFP i Helsingfors kretsstyrelse förundrar sig över denna brist på medmänsklighet.

– Varje människa är lika värd oavsett om de har ett pass eller inte. Också papperslösa har rätt till tak över huvudet, vård och utbildning. Det har tydligen inte varit en självklarhet för en del instanser i Helsingfors, trots att papperslösas rättigheter exempelvis genom tillgång till vård förbättrats redan tidigare, säger Borgarsdóttir Sandelin.

Flera aktiva organisationer har bett riksdagens justitieombudsman utreda Helsingfors social- och hälsovårdsverks förfarande i frågan.

– Helsingfors stad behöver inte vänta på justitieombudsmannens utredning. Med grundlagen som bas torde staden snarast kunna ändra sin policy och ge även papperslösa tillträde till härbärgen, säger Borgarsdóttir Sandelin.

 

Kretsordförande för SFP i Österbotten ställer inte upp för omval

- Efter fem år i kretsstyrelsen, varav två år som viceordförande och kretsordförande sedan våren 2013, kommer jag inte att kandidera för en fortsättning vid kretsmötet i Närpes den 16 april 2016, meddelar Greger Forsblom.

Läs föregående artikel

Regeringen får inte nöja sig med en urvattnad lösning

Carl Haglund, partiordförande för Svenska folkpartiet (SFP), välkomnar att arbetsmarknadsparterna nått ett förhandlingsresultat. Han ifrågasätter dock om överenskommelsen är tillräcklig ambitiös, speciellt vad beträffar lokala avtalen.

Läs följande artikel