Kretsordförande Samuel Broman ställer upp i EU-valet

Europa befinner sig vid ett viktigt vägskäl. I tider där Europas demokratiska framtid utmanas, behöver vi driva en EU-agenda som är både djärv och visionär. Det handlar inte enbart om att förvalta det existerande, utan om att aktivt forma vår framtid.

Besluten ska fattas enligt närhetsprincipen och medborgarna ska känna sig delaktiga och representerade i beslutsprocessen. Det är viktigt att vi också frigör vårt näringsliv från överdriven byråkrati och mikrostyrning, istället behöver vi skapa en miljö som uppmuntrar tillväxt och innovation.

– Genom att stärka den inre marknaden och främja gränsöverskridande samarbete kan vi maximera vår ekonomiska potential och säkra välfärden för alla européer. Men detta kräver också en omprövning av hur beslut fattas   närmare medborgaren för att säkerställa att de är relevanta och effektiva, säger Broman

Finland och EU:s medlemsländer måste vara beredda att omfamna förändringen och agera med enad front. Genom att minska byråkratiska hinder och främja entreprenörskap och innovation kan vi skapa en mer konkurrenskraftig och hållbar framtid för alla. 

– Det är dags att vi tar vårt öde i egna händer och formar det Europa vi vill se ett Europa som är starkt, enat och redo att möta morgondagens utmaningar. Jag är redo att driva utveckling och innovation för Finlands framtid i EU för ett starkare näringsliv och en mer dynamisk marknad, tillägger Broman.

Broman lyfter även fram vikten av minskad byråkrati och färre regelverk för företag inom EU. EU behöver vara konkurrenskraftig och skapa ett hållbart näringsliv som främjar tillväxt och skapar välstånd för alla. Som drivkraft i sin EU-valskampanj vill Broman fokusera på att lyfta EU:s betydelse för att skapa ett samhälle som är mer dynamiskt, företagsvänligt och närmare medborgarna. 

Samuel Broman är kretsordförande för SFP i Österbotten, företagare och jurist samt långvarig politiker inom Korsholms kommun.

Ramieza Mahdi vill bli vice ordförande för SFP

Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande som vice ordförande för Svenska folkpartiet i Finland.

Läs föregående artikel

Anton Nilsson ställer upp i Europaparlamentsvalet

Ministerrådet Anton Nilsson från Mariehamn kandiderar på SFP:s lista i Europaparlamentsvalet som en del av valsamarbetet mellan de åländska samarbetspartierna och SFP. I det senaste valet till Europaparlamentet fick Nilsson näst flest röster på SFP:s lista och har därför varit första ersättare till Europaparlamentet under mandatperioden. Nu är Nilsson redo att axla ansvaret som Europaparlamentariker!

Läs följande artikel