Laura Fagerlund utsedd till t.f. lagstiftningssekreterare för Svenska riksdagsgruppen

Laura Fagerlund har utsetts till t.f. lagstiftningssekreterare för Svenska riksdagsgruppen. Fagerlund arbetar för tillfället som verksamhetsledare för SFP i Nyland och kommer att vikariera Jade Malmi som blir föräldraledig.

– Jag är tacksam och inspirerad över möjligheten att arbeta med politik på en nationell nivå och stödja våra riksdagsledamöter i sitt arbete. Som verksamhetsledare för SFP i Nyland har jag fått arbeta med SFP:s politik och fält. Nu får jag möjlighet att använda mitt kunnande i riksdagen, säger Fagerlund.

Laura Fagerlund inleder sitt arbete 21.8.2023.

Adlercreutz: Utan en stark inre marknad kan EU inte påverka globalt

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz deltog på torsdagen i en diskussion om Europas och Afrikas ekonomiska förhållande på Wasa Future Festival tillsammans med bland annat kommissionär Jutta Urpilainen. Adlercreutz lyfte upp vikten av gemensamma spelregler för att unionen ska vara en attraktiv handelspartner.

Läs föregående artikel

Wickström: Viktigt för Finland att locka till sig nya investeringar

SFP:s viceordförande, riksdagsledamot Henrik Wickström är som bäst på besök i Vasa.

Läs följande artikel