Löfström: Balanserad statsekonomi ger trygghet

Riksdagen debatterade på onsdagen statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2024-2027. Svenska riksdagsgruppens första vice ordförande, riksdagsledamot, Mats Löfström höll riksdagsgruppens gruppanförande.

– För att trygga välfärdssamhället och säkerställa Finlands krisförmåga måste vår ekonomi stå på en stabil grund. En långsiktig plan kring Finlands ekonomi är ett viktigt verktyg i det arbetet. I dessa tider då världen förändras i rask takt och Finlands skuldsättning har ökat markant måste vi konstant hålla i minnet det långa perspektivet samtidigt som vi balanserar ekonomiska realiteter och finländarnas dagsaktuella behov, konstaterar Löfström. 

Finansutskottet framför i sitt betänkande att det i den rådande osäkerheten blir ännu viktigare att balansera den offentliga ekonomin. I betänkandet betonar utskottet att ”Finlands ekonomiska utveckling är förenad med betydande osäkerheter, såsom världsekonomins utveckling, omfattningen av världskonflikter och räntornas nivå”. 

– Logiken i statsekonomin är precis den samma som i hushållskassan. Man mår alltid bra av att ha en buffert för oväntade händelser och saker. Om vi inte har en balanserad statsekonomi blir vi betydligt mer sårbara. Därför är hållbara finanser också en försörjningsberedskapsfråga för Finland, säger Löfström.

Löfström lyfte fram Finlands tillväxt som en av de grundläggande faktorerna för att trygga välfärden och en bättre framtid där vi har förmåga att ta hand om de svaga i samhället.

– Regeringen kommer göra stora satsningar under hela regeringsperioden på forskning, utveckling och innovationer för att stärka Finlands tillväxt, skapa fler arbetstillfällen och ge framgångsrika företag möjlighet att lyckas och internationaliseras för att stärka exporten. Vi måste få kakan att växa, inte skära samma kaka i fler och mindre delar. På så sätt tryggar vi och utvecklar vi vårt samhälle för framtiden, säger Löfström.

Anders Adlercreutz kökspolitik: En smakfull väg till politisk framgång

Då Finlands Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz (SFP) ställde upp i sitt första riksdagsval 2015 var han ännu ny i politiken. Den nyländska fembarnspappan kände sig mera hemma med de samtal han fått erfara vid sitt eget köksbord än vid torg och valdebatter. Hans politiska framgång skulle därmed komma att ta fart runt köksbordet. 

Läs föregående artikel

Torvalds: Ett stort steg närmare en ambitiös och implementerbar förpackningsavfallsförordning

Det var inte mycket kvar av EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall, då Europaparlamentet röstat färdigt om sin ståndpunkt på onsdagen i Strasbourg. Nils Torvalds (SFP/Renew), som haft en central roll i förhandlingarna, är mycket nöjd med omröstningsresultatet.

Läs följande artikel