Torvalds: Ett stort steg närmare en ambitiös och implementerbar förpackningsavfallsförordning

Det var inte mycket kvar av EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall, då Europaparlamentet röstat färdigt om sin ståndpunkt på onsdagen i Strasbourg. Nils Torvalds (SFP/Renew), som haft en central roll i förhandlingarna, är mycket nöjd med omröstningsresultatet.

– Kommissionens förslag var ensidigt och ville i praktiken förbjuda allt utom återanvändbara plastförpackningar, utan att ha en trovärdig konsekvensanalys att basera dessa förbud på, säger Torvalds.

Under processens gång blev det tydligt både i miljöutskottet och speciellt i industriutskottet att Torvalds inte var ensam i Europaparlamentet om att tycka att kommissionen gjort ett lite slarvigt jobb. 

– Nu har vi en text som ambitiöst kommer att säkerställa minskade mängder förpackningsavfall men som samtidigt är implementerbar för alla medlemsländer, tillägger Torvalds.

För Finlands del var det speciellt viktigt att vårt välfungerande pantsystem inte rubbas och att potentialen av innovativa lösningar, som t.ex. biobaserad plast, fortsättningsvis uppskattas.

– Om vi ser tillbaka på början av processen och argumenten vi fått kämpa emot, var det här absolut inget självklart resultat och krävde en hel del jobb. Men jag är jätte nöjd över att en bred majoritet av mina kollegor slutligen ändå tyckte lika som jag i de flesta av förordningens nyckelartiklar, avslutar Torvalds.

Ministerrådet förväntas godkänna sin ståndpunkt i december, varefter trepartsförhandlingarna mellan rådet, parlamentet och kommissionen kan dra igång med målsättning om att bli färdiga innan det kommande EU-valet.

Löfström: Balanserad statsekonomi ger trygghet

Riksdagen debatterade på onsdagen statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2024-2027. Svenska riksdagsgruppens första vice ordförande, riksdagsledamot, Mats Löfström höll riksdagsgruppens gruppanförande.

Läs föregående artikel

Andersson och Wickström: Regeringen ger anslag för inrättningen av kompetenscenter i anslutning till Borgå och Raseborgs sjukhus

Regeringen har idag (23.11) publicerat sitt kompletterande budgetförslag för 2024 där Borgå och Raseborg sjukhus beviljas en miljon euro för att stödja verkställandet av de språkliga rättigheterna. Svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson och riksdagsledamot Henrik Wickström är glada för att finansieringen för inrättningen av kompetenscenter i anslutning till Borgå och Raseborgs sjukhus finns med i budgetförslaget.

Läs följande artikel