Mera stöd för barnens välmående

SFP vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land. I partiets valprogram lyfts bland annat barnens välbefinnande och rättigheter, samt samarbete mellan myndigheter upp som viktiga teman att fokusera på för att även i fortsättningen kunna trygga barns uppväxt. Riksdagsvalskandidat Marja Lindberg betonar skillnader i barnfamiljers ekonomiska situationer som det största problemet.

– Risken att avbryta skola är större hos barn som växt upp i fattiga familjer, likaså påverkar fattigdom negativt på barn och ungas psykiska hälsa. Dessutom påverkar den tajta ekonomin barnfamiljernas möjligheter att erbjuda sina barn fritidsintressen, säger Lindberg.

Det årliga Move-testet visar oroväckande resultat att barn, speciellt i Österbotten, är i dåligt skick och att deras kondition ständigt försämras. Lindberg lyfter upp gratis hobbyverksamhet som en lösning på ett mångfacetterat problem.

– Staten borde komma med ännu mera stöd till föreningar och gärna då via kommunen så att varje kommun kunde satsa och samarbeta med föreningarna på bästa sätt. På detta sätt kunde vi främja barn och ungas fysiska hälsa men även psykiska hälsa genom den gemenskap och delaktighet som hobbyverksamheten medför, säger Lindberg.

– Som morot kunde man ge bidrag till barn och unga som under året deltagit i hobbyverksamhet samt till föreningarna. Kommunerna kunde betala detta som hobbysedel men detta borde även vara ersatt av staten. Det viktigaste är att inse att i långa loppet ger satsningarna på barns och ungdomars välmående garanterat mer tillbaka, då våra kommande generationer mår bra, tillägger Lindberg.

Norrback: Klimatförändringen måste hanteras

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) framförde Svenska Riksdagsgruppens replik när riksdagen i dagens remissdebatt behandlade stadsrådets redogörelse om den nationella planen för anpassning till klimatförändringar till 2030: Välbefinnande och säkerhet i ett föränderligt klimat. Planen innehåller åtgärder för att minska inverkan av klimatförändringen.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors nominerar kandidater

Svenska folkpartiet i Helsingfors nominerade under torsdagskvällen fyra nya kandidater inför riksdagsvalet 2023. Henrika Franck, Anna Hultin, Juha Hurme och Marcus Rantala.

Läs följande artikel