SFP i Helsingfors nominerar kandidater

Svenska folkpartiet i Helsingfors nominerade under torsdagskvällen fyra nya kandidater inför riksdagsvalet 2023. Henrika Franck, Anna Hultin, Juha Hurme och Marcus Rantala.

Henrika Franck, Akademichef och docent i organisationsetik
Henrika Franck har jobbat mångsidigt under sin 30-åriga karriär; som journalist på YLE,marknadsförings- och kommunikationschef på Hanken, forskare, universitetslärare och arbetslivsprofessor och nu som akademichef med ansvar för forskning och masterutbildning på Arcada. Förutom forskningen, ligger också kulturfrågor nära Franck. Hon sitter bland annat i Svenska Teaterns styrelse och är ordförande för Haihara museistiftelse som förvaltar arvet efter Haihara dock- och dräktmuseum i Tammerfors.

– Jag kommer att jobba för en högklassig utbildning och forskning, att kulturen har en plats i samhället och att företag har möjlighet att blomstra hållbart. Vårt samhälle står inför många utmaningar, och jag är redo att kavla upp ärmarna och börja arbeta för att hitta lösningar. För att bygga en hållbar, rättvis och inspirerande framtid behöver vi en gemensam förståelse av helhetsbilden när det gäller förändringar på lång sikt. Kraften finns i att göra det i dialog och samarbete, säger Franck. 


Juha Hurme, Teaterdirektör
Juha Hurme, 63, författare och teaterdirektör från Pispala, Tammerfors. Som teaterdirektör har Hurme arbetat nationellt i tiotals städer och teatrar från Helsingfors till Rovaniemi och från Vasa till Joensuu. 

Hurmes ekologiskt laddade vildmarksteater, inspirerad av det samiska arvet Operation Paulaharju har satts upp i Lapplands vildmark på Haltis sluttningar och i Utsjokis högland. I sina böcker och som manusförfattare för museum (Nationalmuseet, Finlands Skogsmuseum Lusto), har Hurme arbetat för att avveckla nationalistiska föreställningar och påminna oss om att också Suomenniemis förflutna är mångkulturellt.

– Jag driver frågor som berör både naturens och kulturens mångfald. Jag tror på politiskt beslutsfattande som baserar sig på vetenskapens utvecklade forksningsresultat i en snabbt föränderlig värld. Som långvarig teaterdirektör vet jag att allting är förhandlingsbart. Drömmar är konkreta byggnadsklossar för framtiden, de bör inte underskattas, säger Hurme. 


Anna Hultin Pashley, Skådespelare
Uppvuxen i en politiskt medveten familj grundade Anna Hultin Pashley sitt första politiska parti vid  fyra års ålder. ”Lakidemokraatit” kom till efter att Anna suttit på Riksdagens läktare med sin mamma och undrat ”Varför lyssnar de inte på varandra?” Annas kampanj på sommarhusets gård ledde till värvandet av två aktiva medlemmar, hennes morfar och den lokala köpmannen.

Idag, mer än 50 år senare, som framgångsrik skådespelare, pjäsförfattare och medlem i flera styrelser inom kultursektorn (bl.a Näyttelijäliitto-skådespelarförbundet), frågar Anna samma fråga. Varför lyssnar vi inte på varandra? Det här har fått Anna att ställa upp som Kvinnoförbundets och SFPs (obunden) kandidat i riksdagsvalet 2023.

– Jag tror att endast genom att lyssna på varandras behov kan vi bygga ett rättvist och hållbart samhälle baserat på respekt, förståelse och jämlikhet. För att tackla svåra frågor behöver vi mod, handlingskraft och solidaritet. Konst och kultur ger oss den föda som själen behöver för att orka med det. Jag vill jobba för ett Finland där alla får plats, säger Hultin. 

Anna är magister i Teaterkonst, gift sedan mer än 30 år och mamma till tre vuxna barn.

 

Marcus Rantala, medlem av stadsstyrelsens och stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors
Finland behöver förändring och vi står inför ett viktigt vägskäl i riksdagsvalet i april 2023. Det är mycket som står på spel.

– Förändring är som ord kanske slitet, men dess betydelse är det inte. Förändring betyder förväntan på något nytt, annorlunda, bättre. Men förändring måste skapas, den kommer inte av sig själv. För det behövs vision, handlingskraft, mod. Liksom förmågan att sätta sig i blöt för att driva förändringen, säger Rantala

– Politiken i Finland måste under de kommande fyra åren skötas med vision, erfarenhet, mod och förmåga till helhetsansvar. Perspektivet måste vara längre än en riksdagsperiod. Vi kan inte ständigt skjuta över ansvaret på nästa regering. Landet har inte tid med kortsiktigt politiserande. Ribban måste sättas högt och siktet vara tydligt kalibrerat mot framtiden. Vi behöver ett tydligt ledarskap, säger Rantala.

Frågor som Marcus Rantala kommer att ha i fokus är ekonomi, utbildning och säkerhet. Dessa är även frågor som Rantala länge jobbat med.

 

Se alla SFP i Helsingfors kandidater här

 

 

 

 

Mera stöd för barnens välmående

SFP vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land. I partiets valprogram lyfts bland annat barnens välbefinnande och rättigheter, samt samarbete mellan myndigheter upp som viktiga teman att fokusera på för att även i fortsättningen kunna trygga barns uppväxt. Riksdagsvalskandidat Marja Lindberg betonar skillnader i barnfamiljers ekonomiska situationer som det största problemet.

Läs föregående artikel

Vården nära dig och personligt bemötande

Det ska vara tryggt att leva i Finland, under livets alla skeden. Enligt SFP är det viktigt att man får den hjälp och vård man behöver när man blir äldre. Hemvården och hemsjukvården ska fungera och olika stödboenden ska finnas tillgängliga till rimligt pris. Riksdagsvalskandidat Johanna Holmäng betonar vikten av att äldre också får sin röst hörd.

Läs följande artikel