Mikaela Nylander kallas till statssekreterare för justitieminister Anna-Maja Henriksson

Justitieminister Anna-Maja Henriksson kallar rättsnotarie, ekonomiekandidat Mikaela Nylander, 51, till sin statssekreterare vid justitieministeriet. Statsrådet utnämner statssekreterare. Avsikten är att Nylander tillträder tjänsten i augusti.

Mikaela Nylander har en gedigen erfarenhet av politik och samhällspåverkan, vilket kommer att komma väl till pass såväl på justitieministeriet som inom regeringssamarbetet överlag. Hon kommer att kunna komplettera och stöda mitt arbete mycket väl, konstaterar Anna-Maja Henriksson.

Mikaela Nylander var riksdagsledamot för SFP åren 2003-2019 och har en lång och gedigen erfarenhet av samhälleligt beslutsfattande på olika nivåer. Nylander fungerade också som Svenska riksdagsgruppens ordförande under perioden 2011-2015. För tillfället är Nylander ordförande för Borgå stadsfullmäktige och för Svenska kulturfonden.

Nylander har också erfarenhet av beredningen av ärenden inom regeringen i och med att hon före sin riksdagsmannakarriär arbetade som ministergruppens specialmedarbetare. De två senaste åren har Nylander skött sina förtroendeuppdrag och studerat.

Rehn-Kivi: Betänkandet om social- och hälsovårdsreformen blev klart!

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har blivit klart med sitt betänkande om social- och hälsovårdsreformen. Riksdagsledamot och medlem i utskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är nöjd över att arbetet med den stora reformen äntligen kommit i mål.

Läs föregående artikel

Harms-Aalto: Nybygge för Kottby lågstadieskola och daghemmet Elka

Barn har rätt till trygga och friska skol- och daghemsbyggnader med trivsamma och engagerande miljöer för inlärning. Utbildningsnämnden har godkänt utlåtandet från stadsmiljönämnden om projektplanen för Kottby Lågstadieskola. SFP i Helsingfors långvariga arbete når resultat och Kottby lågstadieskola och daghemmet Elka får nu nya utrymmen genom nybyggen.

Läs följande artikel