Harms-Aalto: Nybygge för Kottby lågstadieskola och daghemmet Elka

Barn har rätt till trygga och friska skol- och daghemsbyggnader med trivsamma och engagerande miljöer för inlärning. Utbildningsnämnden har godkänt utlåtandet från stadsmiljönämnden om projektplanen för Kottby Lågstadieskola. SFP i Helsingfors långvariga arbete når resultat och Kottby lågstadieskola och daghemmet Elka får nu nya utrymmen genom nybyggen.

Kottbys nuvarande lågstadieskola är anpassad för 150 elever. Skolbyggnaden är i dåligt skick och för liten med tanke på det stigande elevantalet. Den ersättande skolbyggnaden anpassas till 500 elever och 50 barn inom förskoleundervisningen. Kottby lågstadieskola utvidgas även till en sammanhållen grundskola.

– Idogt arbete lönar sig sig i längden och det att vi nu kan inleda byggarbete för en ny lågstadieskola i Kottby är ett resultat av SFP arbete. Det är oerhört viktigt att vi även i Helsingfors ser över det svenska skolnätets byggnader.

– Viktigt är att vi i framtiden kan erbjuda ändamålsenliga, mångsidiga och flexibla utrymmen där både elevernas och personalens fysiska och psykiska välmående tas i beaktande, säger ordförande för den svenska sektionen inom nämnden för fostran och utbildning Martina Harms-Aalto.

Även det svenska daghemmet Elkas utrymmen i Munksnäs förnyas genom nybygge. Daghemmet Elka utrymmen är i behov av en grundlig förbättring. Den nya byggnaden för småbarnspedagogik kommer att rymma 210 barn varav 100 platser går till den det finskspråkiga daghemmet. De nya utrymmena ska enligt planerna tas i bruk år 2023. Nybygget ersätter det nuvarande svenskspråkiga Daghemmet Elkas med 85 platser och gruppfamiljedaghemmen Storstugan och Svanen. 

– Enligt befolkningsprognosen kommer vi se en ökning efter år 2025 och år 2031 finns det 80 barn fler än för tillfället. Därför behöver vi i god tid förbereda oss, så att vi även i framtiden kan erbjuda barn i Munksnäs flexibla utrymmen för småbarnspedagogik samt svara på de behov som finns inom området och som ständigt förändras, säger Harms-Aalto.

Mikaela Nylander kallas till statssekreterare för justitieminister Anna-Maja Henriksson

Justitieminister Anna-Maja Henriksson kallar rättsnotarie, ekonomiekandidat Mikaela Nylander, 51, till sin statssekreterare vid justitieministeriet. Statsrådet utnämner statssekreterare. Avsikten är att Nylander tillträder tjänsten i augusti.

Läs föregående artikel

SFP tar plats i stadsmiljönämnden i Helsingfors

Förhandlingarna om förtroendemannaposterna i Helsingfors är avslutade och Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp har godkänt förhandlingsresultatet.

Läs följande artikel