Minister Bergqvist begär befrielse från uppdraget som Pargas stads fullmäktigeordförande

Idag meddelade Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist att hon begär befrielse från sitt uppdrag som fullmäktigeordförande för Pargas stad. Bergqvist har varit ordförande för fullmäktige i Pargas sen kommunalvalet 2021. Bergqvist var tidigare stadsstyrelsens ordförande 2009-2012.

-Mitt uppdrag som minister kräver min fulla och odelade uppmärksamhet. Tyvärr är det inte förenligt med mitt uppdrag som fullmäktigeordförande i Pargas stad, säger Bergqvist.

Till kutymen hör att ministrar begär befrielse från ledande lokala förtroendeuppdrag. Bergqvist fortsätter som medlem av stadsfullmäktige i Pargas.

-Jag fortsätter jobba som medlem av fullmäktige för att hela Pargas stad ska vara en livskraftig och dynamisk stad, med ett innovativt grepp och fokus på framtiden. På det nationella planet fortsätter jag att bevaka frågor som är viktiga för Pargas, säger Bergqvist.

Valtio hakee rahoitusta liikenneväylien parantamiseen siviili- ja sotilaskäyttöön – Hangon Koverharin meriväylä mukana

Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) iloitsee, että hallitus on päättänyt hakea EU-tukea Hangon Koverharin meriväylän syventämiseen. Väylävirasto hakee rahoitusta 1,25 miljoonaa euroa. Tukihakemus on ehdollinen eduskunnan lisätalousarviopäätökselle.

Läs föregående artikel

Europaparlamentet gav sitt slutgiltiga godkännande: EU får ett uppdaterat direktiv om förnybar energi

Europaparlamentet har på tisdagen godkänt resultatet av trepartsförhandlingarna kring uppdateringen av direktivet om förnybar energi. Oftast handlar det om en formalitet som sker strax efter att förhandlingarna slutförts. Till följd av oenighet mellan medlemsländer tog det den här gången längre tid än vanligt för Europeiska rådet på sitt håll att godkänna förhandlingsresultatet. Det var först efter att rådet godkänt texten som Europaparlamentet kunde ge sin slutgiltiga stämpel för en ny lagstiftning.

Läs följande artikel