Europaparlamentet gav sitt slutgiltiga godkännande: EU får ett uppdaterat direktiv om förnybar energi

Europaparlamentet har på tisdagen godkänt resultatet av trepartsförhandlingarna kring uppdateringen av direktivet om förnybar energi. Oftast handlar det om en formalitet som sker strax efter att förhandlingarna slutförts. Till följd av oenighet mellan medlemsländer tog det den här gången längre tid än vanligt för Europeiska rådet på sitt håll att godkänna förhandlingsresultatet. Det var först efter att rådet godkänt texten som Europaparlamentet kunde ge sin slutgiltiga stämpel för en ny lagstiftning.

Miljöutskottets huvudförhandlare Nils Torvalds (SFP/Renew) är lättad över att en lång process kommit i mål.

– Förhandlingarna, som vi blev färdiga med i slutet av mars, var oerhört besvärliga, vilket även återspeglades nu i oförmågan att i normal ordning ta itu med lagstiftningen, säger Torvalds

I Finland fokuserade diskussionen under förhandlingarna kring bioenergi. Resultatet innebär att all sorts bioenergi även i framtiden kommer att tillåtas. För Finlands målsättning att nå klimatneutralitet 2035 var det även viktigt att resultatet fortsättningsvis ger möjligheten att räkna hållbar bioenergi till förnybar energi.

– Det är över två år sedan vi började analysera kommissionens ursprungliga förslag. Världen såg helt annorlunda ut då och kriget i Ukraina gjorde att förhandlingspositionerna förändrades många gånger om. Det finns alltid saker som kunde ha sett bättre ut men jag är nöjd över resultatet vi lyckades åstadkomma. EU håller sig till sina egna klimatmål och internationella förpliktelser. Samtidigt kan även industrin äntligen känna en viss säkerhet inför investeringar i morgondagen energikällor, avslutar Torvalds.

Minister Bergqvist begär befrielse från uppdraget som Pargas stads fullmäktigeordförande

Idag meddelade Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist att hon begär befrielse från sitt uppdrag som fullmäktigeordförande för Pargas stad. Bergqvist har varit ordförande för fullmäktige i Pargas sen kommunalvalet 2021. Bergqvist var tidigare stadsstyrelsens ordförande 2009-2012.

Läs föregående artikel

Wickström: Världens lyckligaste land får inte vända ryggen åt växande drogproblem

Henrik Wickström, vice ordförande för Svenska folkpartiet och riksdagsledamot, är oroad över det växande antalet narkotikarelaterade dödsfall i Finland. År 2021 dog ca. 290 personer av narkotikarelaterade orsaker i Finland. Igår rapporterade Diakonissanstalten att Finland redan är världsledande när det gäller narkotikarelaterade dödsfall bland personer under 25 år.

Läs följande artikel