Nästa regering behöver mera samarbete framom interna konflikter

Anna-Maja Henriksson

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson sade i sitt valborgstal vid mösspåläggningen i Runebergsparken i Jakobstad idag, att SFP vill föra en ansvarsfull politik och vill medverka i en regering där det råder förtroende mellan regeringspartierna och där alla förbinder sig till att fullfölja regeringsprogrammet mandatperioden till slut.

Centralt för SFP är ett Finland som är öppet och internationellt, som värnar om landets tvåspråkighet, som är företagsvänligt, jämlikt och jämställt, och där välfärdssamhället utvecklas utifrån en hållbar ekonomi. Det är också uppenbart att vi ännu behöver diskutera frågorna om ekonomin och finanspolitiken. SFP vill se ett framgångsrikt Finland. Ett Finland där vi låter alla blommor blomma, sade Henriksson.

Våren har varit och kommer även framöver att vara händelserik. Regeringssonderaren Rinne meddelade idag, efter att ha mottagit alla riksdagspartiers svar, att vidare diskussioner inleds på fredag för att klargöra partiernas åsikter om Europapolitiken samt angående klimat- och ekonomifrågor.

– SFP har klara ställningstaganden inom dessa områden och jag ser fram emot fortsatta samtal om ekonomin, EU-politiken och klimatet., sade Henriksson.

Politik handlar om att bygga samhälle, om värderingar och förmåga att hitta kompromisser och lösningar.

– Framom stridigheter och interna konflikter behövs nu samarbete! Regeringsprogrammet ska vara trädets stadiga rot, som möjliggör att regeringen kan växa sig stark och Finland kan blomstra, sade Henriksson.

– Jag vill passa på att önska Antti Rinne en stund av avkoppling under Valborg och första maj. Vi alla behöver nu lite andhämtning och de kommande dagarna kommer att kräva att alla också bjuder till för att hitta en gemensam melodi. Inget parti kommer att kunna få exakt allt det önskar. Finländarna förtjänar att förmågan till samarbete och kompromissvilja nu lyfts fram av alla för att komma framåt, sade Henriksson

SFP svarade på Rinnes frågor

SFP publicerade i dag i sin helhet svaren på regeringssonderare Antti Rinnes frågor. Svenska riksdagsgruppen slog fast svaren på måndagen 29 april.

Läs föregående artikel

SFP-rösten behöver höras i Bryssel

SFP lanserade sitt EU-valsprogram Den Europeiska Unionen är världens mest lyckade fredsprojekt. Fredens betydelse är lika stor i dag som när EU skapades. SFP anser att Finland ska vara en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU.

Läs följande artikel