SFP svarade på Rinnes frågor

SFP publicerade i dag i sin helhet svaren på regeringssonderare Antti Rinnes frågor. Svenska riksdagsgruppen slog fast svaren på måndagen 29 april.

– Centralt för SFP är ett Finland som är öppet och internationellt, som värnar om landets tvåspråkighet, som är företagsvänligt, jämlikt och jämställt och där klimatförändringen motverkas och välfärdssamhället utvecklas utifrån en hållbar ekonomi, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

– Partiets politiska program och värderingar har fungerat som utgångspunkt. Jag är väldigt nöjd med våra svar och det gemensamma arbetet som gruppen gjort i besvarandet av frågorna, säger riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.

– Det är också uppenbart att vi ännu behöver diskutera frågorna om ekonomin och finanspolitiken utöver de svar som i dag har getts. SFP vill se ett framgångsrikt Finland. Därför behövs en samarbetsduglig och handlingskraftig regering som förbinder sig att sitta perioden ut, säger Henriksson.

Läs SFP:s svar i sin helhet här.

Mikaela Wickman anställd som riksdagsassistent för Anders Norrback


Politices magister Mikaela Wickman har blivit anställd som riksdagsledamot Anders Norrbacks (SFP) riksdagsassistent från och med 18 april.

Läs föregående artikel

Nästa regering behöver mera samarbete framom interna konflikter


SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson sade i sitt valborgstal vid mösspåläggningen i Runebergsparken i Jakobstad idag, att SFP vill föra en ansvarsfull politik och vill medverka i en regering där det råder förtroende mellan regeringspartierna och där alla förbinder sig till att fullfölja regeringsprogrammet mandatperioden till slut.

Läs följande artikel