Nästa regering behöver ministrar som bryr sig om svenskan

Svenska folkpartiets ordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson ogillar starkt kulturminister Sampo Terhos inställning till svenska språket i landet.

– Minister Terhos nonchalans gentemot det svenska språket gör mig oerhört ledsen. Det är helt oacceptabelt att landets kulturminister öppet förbiser behovet av att stärka såväl finskan som svenskan i vårt land. Nästa regering behöver ministrar som bryr sig om landets bägge nationalspråk, slår Henriksson fast.

 

Kulturminister Sampo Terho kommenterade (HS 26.10) ett ställningstagande av nämnden för finska språket vid Institutet för de inhemska språken, där de lyfter upp sin oro över både finska och svenska språkets ställning i Finland. Som före detta ordförande för Finskhetsförbundet oroar sig dock inte Terho för det svenska språket, så länge som Finland följer grundlagen.

 

– Terho talar om att allt handlar om attityder då det gäller att stärka finskan. Hur är det egentligen med vår kulturministers egen attityd då det gäller svenskan, frågar SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

 

Under tidigare justitieminister Anna-Maja Henrikssons ledning godkände statsrådet landets första nationalspråksstrategi 2013. Nu vill Terho göra upp ett eget språkpolitiskt program.

 

– Är vår kulturminister månne inte medveten om att vi redan har en nationalspråksstrategi, frågar Henriksson.

 

– Ett gediget arbete har redan gjorts av regeringen Katainen. Nu gäller det att fortsätta utveckla nationalspråksstrategin och uppdatera den såväl gällande svenskan som finskan, säger Henriksson.

 

Svenska dagen som idag 6.11 firas runt om i landet är en dag då vi tillsammans firar svenska språket och tvåspråkigheten i Finland. Svenska språket och tvåspråkigheten har varit och är än idag en framgångsfaktor för Finland. Men servicen på svenska är inom flera områden bristfällig. Många svenskspråkiga får inte i praktiken t.ex. äldrevård på svenska.

 – Jag hoppas Sampo Terho som Finlands kulturminister sätter landets bästa framom sin egen agenda. Som kulturminister ska man kunna verka för hela befolkningen, avslutar Henriksson.

Henriksson förhoppningsfull gällande nordiskt e-ID år 2020

SFP:s partiordförande , riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson lyfte vid Nordiska rådets session upp frågan om nordiskt e-id i samband med frågestunden med samtliga länders statsministrar.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Vårdreformen innehåller fortfarande flera orosmoment

Rehn-Kivi är övertygad om att missförhållandena i både landskaps- och valfrihetslagen kommer att behöva repareras under nästa riksdagsperiod – ifall de alls godkänns.

Läs följande artikel