Nina af Hällström vill bli kretsordförande i Nyland

Nina af Hällström, fullmäktigeledamot i Esbo, ställer sig till förfogande i valet till kretsordförande för Svenska folkpartiet i Nyland. af Hällström har varit aktiv i kommunalpolitiken i Esbo sedan 2012 och har innehaft olika förtroendeuppdrag genom åren.

– Nylands mångfald med skärgård, landsbygd och stad är en rikedom och något som ska bevaras också i fortsättningen. Alla ska kunna må bra och trivas i Nyland, oavsett var man bor, säger af Hällström.

Att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och fler arbetsplatser samt social- och hälsovårdsreformen är två frågor som af Hällström ser som centrala i Nyland just nu.  

– Nyland är den ekonomiska motorn för hela landet. Det är viktigt att bevaka livskraften och det svenska språket i vår region. Vi är många svenskspråkiga i Nyland, dryga 130 000. Tillgången till service måste garanteras i hela Nyland, speciellt då det gäller social- och hälsovård, säger af Hällström.

af Hällström har haft flera förtroendeuppdrag inom partiet, bland annat nu som ledamot i partifullmäktige och lokalavdelningsordförande för SFP i Mattby-Olars. 

SFP i Nyland väljer ny kretsordförande på kretsmötet lördagen den 8 maj. 

Hanna Lönnfors vill leda SFP i Nyland

Hanna Lönnfors ställer upp som kandidat till kretsordförande för Svenska folkpartiet i Nyland.

Läs föregående artikel

Bergqvist vill se smidigare tillståndsprocesser för inhemsk fiskodling

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om hur regeringens målsättning om att öka konsumtionen av inhemsk fisk ska säkerställas och hur inhemsk fiskodling kunde främjas. Spörsmålet har även undertecknats av riksdagsledamöterna Anders Norrback (SFP) och Mikko Ollikainen (SFP).

Läs följande artikel