Nina af Hällström vill bli kretsordförande i Nyland

Nina af Hällström, fullmäktigeledamot i Esbo, ställer sig till förfogande i valet till kretsordförande för Svenska folkpartiet i Nyland. af Hällström har varit aktiv i kommunalpolitiken i Esbo sedan 2012 och har innehaft olika förtroendeuppdrag genom åren.

– Nylands mångfald med skärgård, landsbygd och stad är en rikedom och något som ska bevaras också i fortsättningen. Alla ska kunna må bra och trivas i Nyland, oavsett var man bor, säger af Hällström.

Att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och fler arbetsplatser samt social- och hälsovårdsreformen är två frågor som af Hällström ser som centrala i Nyland just nu.  

– Nyland är den ekonomiska motorn för hela landet. Det är viktigt att bevaka livskraften och det svenska språket i vår region. Vi är många svenskspråkiga i Nyland, dryga 130 000. Tillgången till service måste garanteras i hela Nyland, speciellt då det gäller social- och hälsovård, säger af Hällström.

af Hällström har haft flera förtroendeuppdrag inom partiet, bland annat nu som ledamot i partifullmäktige och lokalavdelningsordförande för SFP i Mattby-Olars. 

SFP i Nyland väljer ny kretsordförande på kretsmötet lördagen den 8 maj. 

Hanna Lönnfors vill leda SFP i Nyland


Hanna Lönnfors ställer upp som kandidat till kretsordförande för Svenska folkpartiet i Nyland.

Läs föregående artikel