Hanna Lönnfors vill leda SFP i Nyland

Hanna Lönnfors ställer upp som kandidat till kretsordförande för Svenska folkpartiet i Nyland.

Hanna är född och uppvuxen i Pernå, Lovisa, bosatt i Borgå och arbetar som ämneslärare och vice rektor i Sibbo. Lönnfors fungerar som vice ordförande för SFP i Nyland, fullmäktigeledamot i Borgå och har en bred erfarenhet av föreningslivet. 

– Jag har en stark östnyländsk bakgrund och jag tror att starka regioner är viktigt för ett starkt Nyland. Jag vill nu vara med och jobba för att stärka hela Nyland. Även om fältet är vidsträckt har vi mycket gemensamt och vi ska stödja och hjälpa varandra. På det sättet kommer vi långt, säger Lönnfors. 

– Som vice ordförande för kretsen har jag fått en inblick i vad ordförandeansvaret innebär och därför har jag valt att ställa upp som kandidat till ordförandeposten. Hela Nyland är bekant för mig via ungdomsföreningsverksamhet och uppdrag inom skolan, konstaterar Lönnfors.

Lönnfors ser sviterna efter coronapandemin och social- och hälsovårdsreformen som två stora utmaningar Nyland står inför.

– Jag vill vara med och stärka Nyland i en tid då social- och hälsovårdsreformen ställer kommunerna inför nya utmaningar. Barn och unga behöver allt stöd och livskraften i kommunerna måste bibehållas även efter pandemin. Dessutom knackar riksdagsvalet snart på. Nylands rikedom är mångfalden: Vi har både städer, men även landsbygd och skärgård. Vi skall se till att den här mångfalden stärks och att det även i framtiden är möjligt att bo, leva och idka näring i olika delar av Nyland, säger Lönnfors.

SFP i Nyland väljer ny kretsordförande på kretsmötet lördagen den 8 maj.

 

SFP i Helsingfors går till val med full kandidatlista!

SFP i Helsingfors kretsstyrelse har under sitt möte i april nominerat de sista kandidaterna inför kommunalvalet i juni.

Läs föregående artikel

Nina af Hällström vill bli kretsordförande i Nyland

Nina af Hällström, fullmäktigeledamot i Esbo, ställer sig till förfogande i valet till kretsordförande för Svenska folkpartiet i Nyland. af Hällström har varit aktiv i kommunalpolitiken i Esbo sedan 2012 och har innehaft olika förtroendeuppdrag genom åren.

Läs följande artikel