Nordiskt samarbete viktigt i EU

Partiledare, kommissionärer och ledande medlemmar av Europaparlamentet knutna till ALDE gruppen möts idag i Bryssel till ett toppmöte inför Europeiska rådets möte.

En växande skara regeringschefer hör till den EU-konstruktiva, liberala ALDE-familjen vilket inger hopp för att trenden inom EU ska kunna vändas. EU står nu inför sina största utmaningar sedan vårt medlemskap, kanske de största någonsin. Inte bara Brexit, utan också den oroväckande utvecklingen vi ser i länder som Polen och Ungern riskerar EU:s framtid. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson anser att de nordiska EU länderna, Finland, Sverige och Danmark, kan göra mycket tillsammans nu när det nya EU formas.

– Jag och SFP ser att de nordiska värderingarna, som baserar sig på öppenhet, demokrati, rättsstatsprincipen, jämställdhet och respekten för minoriteter behövs nu mer än någonsin, säger Henriksson.

– Tillsammans kan vi i Norden vara med och aktivt forma framtidens EU, och den möjligheten ska vi ta vara på.

För många frågetecken i yrkesutbildningsreformen

Riksdagens kulturutskott har igår fattat beslut om den stora reformen inom yrkesutbildningen. Innehållet i och finansieringen av yrkesutbildningen förändras radikalt.

Läs föregående artikel

Många goda förslag för utvecklande av skärgården

Statens skärgårdsdelegation överlämnande på torsdagen det Skärgårdspolitiska programmet 2017-2019 till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i riksdagen.

Läs följande artikel