Norrback: Allmänna uppbådet och samarbete med Sverige är hörnstenar för försvaret

Försvarspolitiken är ett komplext samspel som måste bemötas på ett brett spektrum, säger Svenska folkpartiets riksdagsledamot Anders Norrback i sitt gruppanförande om den försvarspolitiska redogörelsen, som hölls i riksdagens plenum.

Det internationella försvarssamarbetet med EU, Nato och Nordefco är centrala faktorer för upprätthållandet av beredskap och stabilitet i våra närområden, och Östersjöområdet. Av de konkreta nuvarande samarbeten är Sverige den viktigaste bilaterala partnern för Finland. Därför välkomnas ett ytterligare fördjupat samarbete med Sverige. 

-Svenska riksdagsgruppen stöder utskottets syn på att Finland och Sverige bör skapa bestående förutsättningar för militärt samarbete och gemensamma operationer som gäller i alla omständigheter. Vår målsättning ska vara även ett djupare samarbete i utrikes- och säkerhetspolitiken som baserar sig på en gemensam vision och en gemensam riktning, säger Norrback.

Den allmänna militärtjänstgöringen kommer fortsättningsvis att vara grunden för det militära försvaret i Finland. Nya alternativa lösningar för att få motiverade beväringar att tjänstgöra behövs.

-En av hörnstenarna i det finska försvaret är det allmänna uppbådet. Svenska riksdagsgruppen och SFP har i flera årtionden talat om att också kvinnor borde omfattas av uppbåden. Det är ett viktigt steg i en riktning där jämlikhet och jämställdhet också är en del av vår försvarsfilosofi – där en persons styrkor och potential allt bättre tas i beaktande, avslutar Norrback.

Rehn-Kivi: Rättigheterna för personer med funktionsnedsättning måste bättre beaktas!

Idag den 3.12 firas den internationella handikappdagen. Trots att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning godkändes av FN år 2006 bildar världens över en miljard handikappade personer en av samhällets största diskriminerade grupper. De handikappade personernas liv och utveckling försvåras fortfarande av en mängd fysiska, juridiska och sociala hinder och det här oroar riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, medlem av riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Läs föregående artikel

Nylander kandiderar i välfärdsområdesvalet

- Kommunerna i östra Nyland kommer i framtiden att ordna all social- och hälsovård tillsammans. Det är oerhört viktigt att vi har ett eget område eftersom vi redan gör så mycket tillsammans. Borgå sjukhus framtid som regionalt sjukhus är ett bra exempel på frågor som vi tillsammans bör driva, poängterar Borgå stadsfullmäktiges ordförande, statssekreterare Mikaela Nylander.

Läs följande artikel