Nylander kandiderar i välfärdsområdesvalet

– Kommunerna i östra Nyland kommer i framtiden att ordna all social- och hälsovård tillsammans. Det är oerhört viktigt att vi har ett eget område eftersom vi redan gör så mycket tillsammans. Borgå sjukhus framtid som regionalt sjukhus är ett bra exempel på frågor som vi tillsammans bör driva, poängterar Borgå stadsfullmäktiges ordförande, statssekreterare Mikaela Nylander.

– För mig är det viktigt att vi kan fortsätta utveckla närservicen också genom att ta ibruk mobila serviceformer såsom hälsobussar. Dessutom ska vi då vi bygger upp gemensam service satsa på mångsidigt preventivt arbete, säger Nylander. 

– Att trygga tillgången till social- och hälsovård på svenska kommer att vara en av de stora framtidsfrågorna också i östra Nyland där de språkliga förhållandena hela tiden förändras, säger Nylander.

– De största bristerna i vår service finns inom mentalvårdstjänsterna och bristen på sk mellanform inom äldreboendet ska åtgärdas, linjerar Nylander.

Norrback: Allmänna uppbådet och samarbete med Sverige är hörnstenar för försvaret

Försvarspolitiken är ett komplext samspel som måste bemötas på ett brett spektrum, säger Svenska folkpartiets riksdagsledamot Anders Norrback i sitt gruppanförande om den försvarspolitiska redogörelsen, som hölls i riksdagens plenum.

Läs föregående artikel

Adlercreutz är belåten över finansutskottets tilläggsanslag:

Satsningar på läskunnighet, vägförbättringar och konstupplevelser för barn

Läs följande artikel