Norrback: Ukraina bör vara en del av den västerländska gemenskapen

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) höll idag Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i den aktuella debatten om läget i Ukraina. Inkommande lördag är det exakt två år sedan Ryssland inledde sitt hänsynslösa anfallskrig mot Ukraina.

I sitt anförande betonar Norrback behovet av praktiskt stöd till Ukraina, särskilt inom utbildningssektorn, för att bygga ett starkt och resilient samhälle. Han understryker även vikten av att EU arbetar tillsammans för att upprätthålla det regelbaserade systemet och att stödja Ukrainas väg mot europeisk integration.

– Ukraina behöver långsiktigt stöd som går utöver det militära och ekonomiska. Att säkerställa att Ukraina blir en del av den västerländska gemenskapen är inte bara en moralisk skyldighet utan en strategisk nödvändighet. Därför hoppas vi även att Ukraina kunde bjudas in till nästa NATO-toppmöte i Washington, säger Norrback.

Norrback uppmanar till en enhetlig och beslutsam handling från både Finland och EU för att stödja Ukraina i dessa utmanande tider. 

– Vi får inte glömma att kostnaden för att stödja Ukraina, hur betydande den än kan verka, bleknar i jämförelse med de kostnader och det lidande som skulle följa om vi vände dem ryggen. Finländarna har på bred front visat sitt stöd till Ukraina genom medborgarinsamlingar, genom att ge hem åt flyktingar och hjälpa dem att integreras i vårt samhälle, genom välgörenhetskonserter och kulturkvällar. Finland och Finlands folk står stadigt vid Ukrainas sida, nu och framöver, avslutar Norrback.

Adlercreutz: Använd Rysslands frysta tillgångar för Ukraina

– Det finns hundratals miljarder i frysta ryska tillgångar i Europa - rent moraliskt och logiskt borde dessa användas för att stödja Ukraina och bygga upp det som Rysslands brutala anfallskrig förstört, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, som på tisdag deltog i det allmänna rådets möte i Bryssel.

Läs föregående artikel

Strand: Samarbete i fredstid stärker Finlands integrering i Nato

Riksdagen har idag diskuterat Statsrådets redogörelse om Försvarsmaktens deltagande i uppgifter i Natos kollektiva försvar i fredstid 2024. Riksdagsledamot Joakim Strand framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

Läs följande artikel