Nylander beredd att diskutera barnbidraget

– Vår riksdagsgrupp är beredd att diskutera den planerade nedskärningen i barnbidraget

– Svenska riksdagsgruppen har beredskap att diskutera den planerade nedskärningen i barnbidraget ifall det inom regeringen finns en genuin vilja att hitta en lösning där ramarna inte överskrids, konstaterar riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander. En möjlighet är att man finansierar den bibehållna barnbidragsnivån genom att införa en självrisk i avdragsrätten för medlemskap i arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, framhåller Nylander.

– Svenska riksdagsgruppen vill också se satsningar på basinfrastrukturen i form basvägnätet, järnvägsnätet och farleder ifall man i framtiden kan satsa en del av intäkterna från försäljningen av statlig egendom på den nationalegendom som nu förfaller, avslutar Nylander.

Mia Wikström ny ministermedarbetare

Mia Wikström blir specialmedarbetare för justitieminister Anna-Maja Henriksson

Läs föregående artikel

SFP:s gruppanförande om bokslutet för Helsingfors

Stadsfullmäktige behandlade på sitt möte den 18.6 bokslutet för Helsingfors stad 2013. Marcus Rantala höll SFP:s gruppanförande.

Läs följande artikel