Politik A-Ö: Barnbidrag

Vi vill att det ska födas flera barn och att alla ska tilldelas samma barnbidrag. Barnbidraget kan ses som en del av den allmänna välfärden, inte som en del av socialpolitiken.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »