Nylund, Blomqvist: Fullkomligt oetiskt förstöra mat

Svenska riksdagsgruppen fördömer kraftigt att EU betalar stöd för att förstöra mat.

– Stöd ska utbetalas som kompensation för sänkta priser, men det är djupt oetiskt att betala stöd för att livsmedel förstörs, säger SFP-duon Mats Nylund och Thomas Blomqvist.

På måndagen meddelade EU-kommissionen om det första stödpaketet till livsmedelsindustrin på grund av Rysslands importförbud. 125 miljoner euro utbetalas till odlare av tomater, gurkor, morötter, äpplen och svampar. På jord- och skogsbruksministeriet bekräftar man att stödet förutsätter att maten förstörs.

I princip välkomnar Svenska riksdagsgruppen EU:s beslut om krisstöd till frukt- och grönsaksbranschen som drabbas hårt av Rysslands importstopp.

– En enskild yrkeskår ska inte ensamt stå för kostnader som förorsakas av en politisk kris. Det är helt rätt att de som drabbas hårt får kompensation, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

– Att skänka mat till godkända hjälporganisationer eller hålla odlingsuppehåll är korrekta och förvarbara sätt att minska pressen på marknaden. Däremot är det etiskt och moraliskt fullständigt oacceptabelt att betala stöd för att förstöra livsmedel, fortsätter riksdagledamot Mats Nylund.

Riksdagsgruppen betonar på sitt sommarmöte i Åbo att nästa års statsbudget måste beakta effekterna av Rysslands importstopp.

– Det är speciellt mjölksektorn och svinproduktionen som drabbas, men även andra berörs. Nedskärningarna i jordbruket borde inte genomföras, utan i stället skulle det behövas mera pengar, säger Nylund och Blomqvist.

Riksdagsgruppen påpekar att ändrade konsumtionsvanor även kan lindra böndernas sits. Genom att öka konsumtionen av inhemsk ost med 20 procent, så halveras effekterna av importstoppet.

Finländsk mat är bevisligen den renaste och säkraste i världen, vilket är en faktor som borde spela in vid upphandlingar till offentliga kök såsom sjukhus, skolor och daghem.

Mer information:

Mats Nylund 050 5122191

Thomas Blomqvist 050 5121776

Viktiga beslut kvarstår i vårdreformen

Svenska riksdagsgruppen understöder det parlamentariska arbetet att få till stånd en heltäckande vårdreform.

Läs föregående artikel

Hellre minskad sänkning av barnbidraget än nytt skatteavdrag

Det är vettigare att minska sänkningen av barnbidraget än att introducera ett nytt skatteavdrag för barnfamiljer, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander.

Läs följande artikel