Hellre minskad sänkning av barnbidraget än nytt skatteavdrag

Det är vettigare att minska sänkningen av barnbidraget än att introducera ett nytt skatteavdrag för barnfamiljer, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander.

– Vi har diskuterat familjepolitiken på gruppens sommarmöte i Åbo. Vår slutsats är att vi ber regeringen ompröva sitt beslut om att införa ett nytt skatteavdrag för barnfamiljer. Det är vettigare att för samma belopp på cirka 70 miljoner minska sänkningen av barnbidraget, säger Nylander.

Riksdagsgruppen anser att de anslag som är tänkta att använda för att öka barnfamiljerna rätt till skatteavdrag, bättre kunde användas genom att minska sänkningen av barnbidraget med samma summa. Det är en vettigare stödpolitik, eftersom det tilltänkta skatteavdraget bara ökar skattebyråkratin.- Med tanke på att byråkratin riskerar öka kan det vara klokare att backa i barnbidragsbeslutet och minska på den nedskärningen. Med nya skatteavdrag tenderar man skapa nya inkomstfällor, säger Nylander.Regeringen har tidigare bestämt att skära ned barnbidragen med 110 miljoner euro.

Nylund, Blomqvist: Fullkomligt oetiskt förstöra mat

Svenska riksdagsgruppen fördömer kraftigt att EU betalar stöd för att förstöra mat.

Läs föregående artikel

Bruten skuldspiral tryggar välfärdssamhället

Svenska riksdagsgruppen önskar få balans i statsekonomin, trots de krävande åtgärder det innebär.

Läs följande artikel