Nylund: De grönas energipolitik är naiv och kortsiktig

De senaste tiderna har fört med sig förändringar som påverkar såväl den europeiska som inhemska energipolitiken.

  Skiffergasens framfart, krisen i Ukraina, de senaste årens ekonomiska utmaningar och den europeiska utsläppshandelns misslyckande har inneburit att gamla sanningar inte längre stämmer. I Finland har användningen av det inhemska biobränslet torv som energikälla försvårats. Det senaste exemplet är den nya miljöskyddslagen som miljöminister Ville Niinistö (de gröna) nyligen skickade till riksdagen.

– Förbränningen av stenkol ökade i Finland med hela 34 % år 2013 på bekostnad av torven och skogsflisen. Nu vill de gröna ytterligare försvåra användningen av torv. Eftersom den långsamt förnyelsebara torven är ett viktigt parallellbränsle till skogsflis så betyder minskad torvanvändning omedelbart ökad stenkolsanvändning. Är de grönas målsättning verkligen att ytterligare öka användningen av stenkol, frågar sig riksdagsledamot och EU-valskandidaten Mats Nylund.

Den gröna energipolitiken som blivit allt mer dominerande i Europa har lett till absurda konsekvenser. Bland annat i Finland och Tyskland ökar användningen av stenkol explosionsartat och i Storbritannien importerar man bränslepellets från USA för att uppnå kraven på förnybar energiproduktion. Krisen i Ukraina har också fört upp det europeiska beroendet av rysk energi på agendan.

– Det är positivt att vi satsar på förnybar energi men vind- och solkraft räcker inte till. Torv och skogsflis är framtidens energikällor. Då det säkerhetspolitiska läget dessutom är instabilt är det ännu viktigare än tidigare att vi fokuserar på inhemska energikällor. Det är dags att både på europeiskt plan och här hemma i Finland anamma en realistisk energipolitik, avslutar Nylund.

Haglund: Ei kaksi miestä kokoomuksesta Brysseliin

- Efter EU-valet om några veckor skall den nya EU-kommissionen och andra tunga poster förhandlas fram

Läs föregående artikel

Nygård-Fagerudd: Skärgårdstrafiken måste skötas långsiktigt

- Det är ohållbart att sköta skärgårdstrafiken med korta avtal, säger Wivan Nygård-Fagerudd, kandidat i EU-valet och själv hemma i Vasa skärgård.

Läs följande artikel