Vi vill se mer forskning och utveckling kring förnybar energi. Genom att övergå från fossila bränslen till förnybar energi kan vi minska på utsläppen. Det ger oss möjligheter att bättre nå gemensamma klimatmål.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

SFP:s alternativa budget: Markant större satsningar på barnen och skolan

– För oss är det viktiga att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Därför är våra satsningar på barnen, skolan och utbildningen avsevärt större än regeringens, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).