Vi vill se mer forskning och utveckling kring förnybar energi. Genom att övergå från fossila bränslen till förnybar energi kan vi minska på utsläppen. Det ger oss möjligheter att bättre nå gemensamma klimatmål.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »