Nylund vill ha mera frukter och grönsaker i skolan

Riksdagsledamot Mats Nylund lämnade idag in ett skriftligt spörsmål gällande frukt och grönt i skolor.

Nylund vill veta vad regeringen tänker göra för att få igång EU:s program för frukt och grönt i Finland.

– De allra flesta EU länder är med i skolfruktsprogrammet. Förutom Finland är det bara Storbritannien och Sverige som inte är med. Till och med EU:s nyaste medlemsland Kroatien är med, påpekar Nylund. Skolfruktsprogrammet finansieras med 150 miljoner euro av Europeiska kommissionen. Europaparlamentet har föreslagit en ökning på 360 miljoner euro. Finlands andel skulle vara en procent, alltså 1,59 miljoner euro.

– EU har föreslagit att slå ihop skolfruktsprogrammet med skolmjölksprogrammet. På det sättet kan vi minska på byråkratin som Jord- och skogsbruksministeriet tidigare uppgett som ett hinder för att införa programmet i Finland, fortsätter Nylund. I årets budget finns 2 miljoner euro reserverade för att införa skolfruktsprogrammet, varav en halv miljon kommer från Finland och 1,5 miljon från EU. Dessa pengar kan inte användas då Jord- och skogsbruksministeriets ledningsgrupp bestämt att Finland inte deltar i skolfruktsprogrammet.

Stefan Wallin: Stående skärgårdstrafik är som att klippa av Ring III

Riksdagsledamot Stefan Wallin, europaparlamentariker Nils Torvalds och kretsordförande för SFP i Åboland Michael Oksanen deltog i en diskussion i Korpo på måndagen kring skärgårdstrafiken.

Läs föregående artikel

Pitää pystyä ymmärtämään, mistä EU päättää.

Meidän tulee pystyä ymmärtämään, mistä EU päättää. Näin sanoo EU-vaaliehdokas, saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi.

Läs följande artikel