Pitää pystyä ymmärtämään, mistä EU päättää.

Meidän tulee pystyä ymmärtämään, mistä EU päättää. Näin sanoo EU-vaaliehdokas, saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi.

Jos me EU:n kansalaisina emme ymmärrä, mistä EU päättää, se johtaa siihen, että EU:n syyksi laitetaan myös päätöksiä, joista EU ei ole edes päättänyt. Toinen ikävä seuraus on se, että koemme EU:n etäiseksi ja raskaaksi koneistoksi. Kumpikaan seuraus ei hyödytä meitä, EU:n kansalaisia.

Näkkäläjärvi korostaa, että Euroopan unionia tulisi kehittää toimivammaksi, avoimemmaksi, taloudellisemmaksi ja tehokkaammaksi.

– EU:n yhteisölainsäädäntöä tulee kehittää siten, että lainsäädäntö huomioi paremmin alueelliset olosuhteet. Ei tule asettaa sellaisia eteläiseen Eurooppaan soveltuvia direktiivejä, jotka ovat esim. Pohjois-Suomessa mahdottomia mukauttaa sellaisenaan käytäntöön, sanoo Näkkäläjärvi.

Näkkäläjärvi nostaa myös esille Suomen mahdollisuudet arktisessa osaamisessa.

– Suomella on arktisen alueen osaamista ja voisi olla tiennäyttäjä arktisessa tutkimuksessa ja arktisen alueen hallinnon kehittämisessä. EU:n ulkoministerikokouksen tuki sille, että Arktinen informaatiokeskus tulisi sijoittaa Rovaniemelle on osoitus arktisen alueen osaamisestamme. Se koordinoisi ja jakaisi tietoa arktisesta tutkimuksesta ja sitä kautta voitaisiin parantaa esimekiksi dialogia EU:n ainoan alkuperäiskansan ja EU:n välillä, toteaa Näkkäläjärvi.

Nylund vill ha mera frukter och grönsaker i skolan

Riksdagsledamot Mats Nylund lämnade idag in ett skriftligt spörsmål gällande frukt och grönt i skolor.

Läs föregående artikel

Vi behöver en välfärdsreform

Mikaela Nylander säger att vi behöver en välfärdsreform.

Läs följande artikel