Ollikainen och Norrback: Skattenivån på nikotinpåsar är inte ändamålsenlig

Riksdagsledamöterna Mikko Ollikainen och Anders Norrback har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål till riksdagens talman. Spörsmålet handlar om nikotinpåsarnas beskattning i Finland. Enligt Ollikainen och Norrback har kriterierna för beskattningen inte beaktat nivån i Sverige vilket enligt Ollikainen och Norrback kan leda till att smugglingen från Sverige fortsätter.

– När skattenivån fastställdes beaktades inte att den nu föreslagna skattenivån för nikotinpåsar är nästan tio gånger högre än i Sverige. Med de nu föreslagna begränsningarna för nikotinpåsar och den mycket stränga beskattningen riskerar vi att smugglingen fortsätter och att regeringens skatteintäktsmål på 50 miljoner euro per år förblir en dröm, säger Ollikainen.

Ett annat problem med de föreslagna begräsningarna, vilket ledamöterna också lyfter fram i sitt skriftliga spörsmål, är den fortsatta smugglingen. Den leder till att minderåriga i en allt högre utsträckning får tillgång till nikotinpåsar och att deras styrka ofta är hög.

– De som är involverade i smuggling av nikotinpåsar har kunnat skapa en marknad där dessa har förmedlats skoningslöst även till minderåriga. En särskild egenskap i Finland är dessutom att nikotinpåsarna på vår marknad är starkare än till exempel i Sverige. Denna utveckling har uppstått när laglig passagerarimport har begränsats baserat på snusets vikt, vilket i sin tur har drivit Finlands efterfrågan till produkter med högre nikotinhalt. Detta måste få ett slut, säger Norrback.

Benina Uotinen ny riksdagsassistent för minister Adlercreutz

Benina Uotinen har valts till riksdagsassistent för Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz (SFP). Uotinen tillträdde tjänsten den 4 december. Uotinen är politices kandidat från Åbo Akademi och på slutrakan av sina magisterstudier i folkrätt.

Läs föregående artikel

Adlercreutz på COP28-klimatmötet: Företagen sporrar oss till att höja ambitionsnivån

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz deltog som en del av Finlands delegation på klimatmötet COP28 i Dubai. För första gången har Finland en egen företagspaviljong på ett COP-klimatmöte. Paviljongen förverkligas i samarbete med Business Finland.

Läs följande artikel