Adlercreutz på COP28-klimatmötet: Företagen sporrar oss till att höja ambitionsnivån

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz deltog som en del av Finlands delegation på klimatmötet COP28 i Dubai. För första gången har Finland en egen företagspaviljong på ett COP-klimatmöte. Paviljongen förverkligas i samarbete med Business Finland.

– Det var inspirerande att uppleva engagemanget hos de finländska företagen när det gäller behovet av att driva en ambitiös klimatpolitik. Våra företag kan erbjuda klimatsmarta och hållbara lösningar, och det kändes fint att kunna lyfta upp deras kunnande på evenemang i Finlands paviljong och på andra möten och diskussioner, säger Adlercreutz.

– När politiska rörelser ifrågasätter behovet av klimatåtgärder och utsläppsminskningar är det viktigt att vi har företag som sporrar oss och kräver åtgärder. Jag är stolt över våra företag och deras framåtanda – det behöver vi mer av.

Utöver evenemang på Finlands paviljong deltog minister Adlercreutz också på lanseringen av en gemensam deklaration för främjande av kärnkraft med bland andra USA:s klimatambassadör John Kerry och Frankrikes president Emmanuel Macron. Adlercreutz träffade också medborgarorganisationer och företag samt förde fram Finlands linje i multilaterala diskussioner.

– Vid sidan av själva förhandlingarna pågår otaliga evenemang och möten. Jag lyfte fram våra klimatlösningar och de goda förutsättningarna för investeringar i grön omställning som finns i Finland – en ren elproduktion, ett välfungerande elnät, en kunnig befolkning och aktiva företag som efterlyser fortsatta effektfulla klimatåtgärder. Finland har alla förutsättningar att locka nya investeringar och vara en föregångare, säger Adlercreutz.

Ollikainen och Norrback: Skattenivån på nikotinpåsar är inte ändamålsenlig

Riksdagsledamöterna Mikko Ollikainen och Anders Norrback har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål till riksdagens talman. Spörsmålet handlar om nikotinpåsarnas beskattning i Finland. Enligt Ollikainen och Norrback har kriterierna för beskattningen inte beaktat nivån i Sverige vilket enligt Ollikainen och Norrback kan leda till att smugglingen från Sverige fortsätter.

Läs föregående artikel

Wickström: Skattelättnader för hälsovårdspersonal som återvänder till Finland för att arbeta

Henrik Wickström, SFP, anser att Finland aktivt bör locka tillbaka finländska vårdare och räddningsarbetare från utlandet. Wickström säger att i synnerhet Sverige och Norge aktivt lockat till sig finska vårdare.

Läs följande artikel